Autodesk Architectural Desktop - 3D CAD za arhitekte

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Izrada dokumentacije na računalu postupno je dovela do potrebe za poboljšanjem dizajna i kvalitete same dokumentacije. Autodesk Architectural Desktop je aplikacija koja upravo to omogućava.

S obzirom da u sebi sadrži AutoCAD u potpunosti je prilagođena njegovim korisnicima, a uz tehničko crtanje nudi i povećanu efikasnost korištenjem inteligentnih 3D objekata u modeliranju. VIZ Render modul omogućava izradu vizualizacija, a novi Walktrough Assistant još jednostavniju izradu animacija.

Cilj:
Savladavanje osnovnih naredbi za arhitektonsko modeliranje i crtanje s Autodesk Architectural Desktopom, uporaba alata za dodavanje arhitektonskih elemenata (vrata, prozori, stubišta...), izrada presjeka i pogleda, osnove izrade vizualizacije te ispis dokumentacije.

Sadržaj seminara:

Uporaba predefiniranih AEC objekata; Rad s paletama alata; Alati za preinaku objekata; Uporaba AEC materijala; Obrada objekata pomoću točaka i dinamičkih dimenzija; Rad sa slojevima (Layers); Prikaz materijala u nacrtima i vizualizacijama; Izrada građevnih elemenata (ploče, stupovi, zidovi, vrata...); Korištenje Mass elemenata; Automatska izrada legendi; Korištenje tematski obojanih prikaza ovisnih o svojstvima objekata; Ispis dokumentacije

Predznanje:

P01: Osnove PC računala i Windows
C01: AutoCAD - crtanje u ravnini
ili odgovarajuća znanja i vještine

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne