ADO.NET i SQL - povezivanje sa bazama podataka

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
Podaci su životna energija poslovanja, a sposobnost izrade ASP.NET 2.0 aplikacija koje mogu pristupiti, prikazati, upravljati i mijenjati te podatke je, najbitnija vještina ASP.NET programera. Rad s bazama podataka je temelj gotovo svake ASP.NET aplikacije. Srećom, ASP.NET 2.0 okruženje sadrži veliki broj klasa i kontrola namijenjenih radu s bazama podataka i manipuliranje pripadajućim podacima.

Cilj:
Polaznici će se upoznati sa ADO.NET-om, verzija 2.0, tehnologijom za upravljanje i pristup podacima koja je ugrađena u .NET Framework 2.0. Detaljno se obrađuju klase i objekti ADO.NET-a koje će polaznici najčešće upotrebljavati u izradi ASP.NET aplikacija, pogotovo najnovije mogućnosti koje su ugrađene u novi ADO.NET 2.0. Polaznici će naučiti izrađivati osnovne SQL upite za dohvat, izmjenu, brisanje i dodavanje podataka u i iz baze podataka, prikazivati rezultate SQL upita na korisničkom sučelju pomoću serverskih kontrola, izrađivati kompleksne poslovne Web aplikacije poput Web portala sastavljenih od više raznih ASP.NET aplikacija, izrađivati Content Management aplikacije za administraciju web portala, instalirati i koristiti SQL Server Express. Također polaznike će naučiti i kako koristiti ADO.NET 2.0 u radu sa Web Formama i Web serverskim komponentama koje su namjenjene za rad s podacima i njihovim prikazom, web servisima, te kako i zašto razvijati .NET aplikacije višeslojne arhitekture.

Sadržaj seminara:

Povezivanje ASP.NET 2.0 aplikacija s bazama podataka, građa ADO.NET-a 2.0, disconnected i connected environment, Connection objekt, Command objekt, DataReader objekt, DataSet i DataTable objekti, DataRow objekt, DataAdapter objekt, DataAdapter Commands, DataAdapter, TableAdapter, SqlDataSource, XmlDataSource, ObjectDataSource, WebServiceDataSource, M.A.R.S., ADO.NET 2.0 i XML itd...

Predznanje:
P01: Osnove PC računala i MS Windows
P18: Internet i rad na mreži
W11: HTML
D10: C# i .NET Framework
D11: ASP.NET 2.0 i XML
ili odgovarajuća znanja i vještine

Priprema za ispit:
70–528: TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Web-Based Client Development
70-526: TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Windows-Based Client Development
70-315: Developing and Implementing Web Applications with C# and Microsoft Visual Studio .NET 2005

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne