Centar tehničke kulture Rijeka

Kategorije
Kontakt podaci
Centar tehničke kulture Rijeka
Školjić 5d i 6
51000 Rijeka
Tel: 051/327-185, 051/327-187
Fax: 051/338-531
Centar tehničke kulture je neprofitna nevladina organizacija registrirana od 1993. godine na inicijativu Zajednice tehničke kulture sa zadatkom da djeluje na poticanju i promicanju tehničke kulture, informatike i kulture općenito.

Centar tehničke kulture je neprofitna nevladina organizacija registrirana od 1993. godine na inicijativu Zajednice tehničke kulture sa zadatkom da djeluje na poticanju i promicanju tehničke kulture, informatike i kulture općenito kroz organizirane sadržaje u cilju poticanja interesa djece, mladeži, djelatnika i ostalog građanstva na području znanstvene, tehničke i informatičke kulture uz njenu primjenu u gospodarskom i svakodnevnom životu te promidžbi znanstvenih, tehničkih, informatičkih i kulturnih dostignuća.

Rad organizacije koordinira i supervizira izvršni i nadzorni odbor koji se sastoji od devet članova izvršnog odbora i tri člana nadzornog odbora.

Sve aktivnosti udruge provodi profesionalni tim (sedam stručno osposobljenih djelatnika) kojem podršku pružaju vanjski suradnici i volonteri.

Misija i vizija

Primarni cilj CTK Rijeka je promicanje tehničkih, informatičkih znanja i vještina građanstva, razvoj civilnog društva, prepoznatljivost potreba udruga te stvaranje pozitivne klime za kvalitetnu suradnju s udrugama u cilju davanja potrebnih edukacija, savjetovanja, podrške i prostorno korištenje kapaciteta CTK Rijeka.

Svrha djelovanja CTK Rijeka je jačanje informatičkih i tehničkih znanja mladeži i ostalog građanstva. U tu svrhu planirano je osnivanje inkubatora za udruge, osnivanje tehničkog učilišta i Microsoft akademije. U svrhu daljnjeg razvoja civilnog društva osnovni zadatak CTK Rijeka je pružanje podrške udrugama kroz informatičku edukaciju i podršku, financijsko savjetovanje, marketing usluge, korištenje prostora Centra i pružanje ostalih usluga utvrđenih kroz procjenu potreba. Na nacionalnoj osnovi CTK Rijeka ima za cilj da postane prepoznatljiva organizacija koja predstavlja i razvija civilno društvo.

Misiја CTK Rijeka je promicanje tehničke kulture, informatike i kulture općenito kroz organizirane sadržaje u cilju poticanja interesa djece, mladeži, djelatnika i ostalog građanstva na području znanstvene, tehničke i informatičke kulture uz njenu primjenu u gospodarskom i svakodnevnom životu, te promidžbi znanstvenih, tehničkih, informatičkih i kulturnih dostignuća.