Centar za poduku FEB

Kategorije
Kontakt podaci
Feb d.o.o.
Gorenci 32
10000 Zagreb
Tel: 01/3737-375, 091/3737-374.
Fax: 01/3737-377
Centar za poduku "FEB" osnovan je prije četrnaest godina, 1995. godine, kad smo, nakon dugogodišnjeg iskustva stečenog na poslovima poduke, odlučili pokrenuti vlastite pripreme. Odabrali smo naziv "Futurorum Eruditio Basis" (Obrazovanje je temelj budućnosti) jer prenosi temeljnu poruku u koju bezrezervno vjerujemo.

Od samog početka naša misao vodilja bila je vrhunska kvaliteta, stoga su naši profesori vrsni stručnjaci, birani prema preporukama kolega iz akademske zajednice, ali i uvažavanjem pozitivnih ocjena i sugestija samih kandidata, koji time daju vlastiti doprinos ostvarenju svojega cilja.

Kreativnim metodama vođenja pristupnika kroz nastavne sadržaje, prilagođavanjem tempa rada trenutačnim mogućnostima i raspoloženju skupine, pristupom usmjerenim prema pojedincu, predavači mahom suradnici na svojim fakultetima, mentori diplomanata itd., udovoljavaju vrlo visokim zahtjevima specifičnog tipa nastave.