Octopus jezične usluge

Kategorije
Kontakt podaci
Octopus jezične d.o.o.
Ulica grada Vukovara 226g
10000 Zagreb
Tel: 01/4839-291
Fax: 01/4839-283
Poduzeće za poduku stranih jezika i prevođenje, osnovan je 1990. godine, jedan je od članova-osnivača udruge PRIMA i Zajednice stranih jezika HGK.

Od svojih se početaka bavi podukom poslovnog stranog jezika uvažavajući potrebe poslovnih ljudi za što kvalitetnijom komunikacijom sa stranim partnerima i pri tom vodeći računa o njihovoj prezaposlenosti i ograničenom slobodnom vremenu.

Octopus se programima, izborom profesora i rasporedom prilagođava potrebama i vremenskim mogućnostima polaznika, njihovoj dobi i predznanju i vode brigu o napretku svakog pojedinog polaznika. Pored toga, i profesori i škola uvijek su spremni i izvan nastave polaznicima pružiti pomoć i savjet u praktičnim situacijama s kojima se pojedinci susreću. Zadovoljstvo polaznika takvim načinom rada odražava se u kontaktima sa školom i profesorima i nakon završetka školovanja jer se i bivši polaznici slobodno mogu javiti u svako doba za pomoć ili savjet svom profesoru ili školi.

Kao član udruge PRIMA, Octopus je već prije nekoliko godina prilagodio svoje programe i stupnjeve preporukama Vijeća Europe iznesenih u publikaciji "Common European framevvork of reference for languages".