PIOU - Program informatičkog obrazovanja i usavršavanja

U posljednjim je desetljećima evidentna pojava sve strožih kriterija sudjelovanja u suvremenoj tržišnoj utakmici i sve učestalijih zahtjeva poslovnim organizacijama na rapidnu prilagodbu turbulentnim događanjima u okruženju.

Pod stalnim utjecajem političkih, kulturnih i ekonomskih promjena na lokalnoj, ali i na globalnoj razini, svako nacionalno gospodarstvo i njegovi poslovni mikrosustavi moraju razvijati vlastite komparativne prednosti ako žele zadržati i osnažiti svoje konkurentske pozicije na tržištu.

Razvitak globalnog informacijskog društva zahtijeva da učenje, odnosno obrazovanje na svim područjima, postane cijeloživotno obrazovanje. To se sve češće tumači kao neprekidno usavršavanje koje ne prestaje izlaskom pojedinca iz formalnog obrazovnog sustava, već se u različitim oblicima nastavlja do svršetka njegove radne karijere.

Program informatičkog obrazovanja i usavršavanja (PIOU) je osmišljen kako bi odgovorio na ove zahtjeve, prateći Vas na Vašem putu cijeloživotnog obrazovanja