Informatika - PJG Pitagora
Ukupno: 5
Lokacija:
Trajanje:
120 sati
Cilj ove škole nam je osposobiti polaznike da samostalno obavljaju poslove na računalu, kao što su unos podataka i obrada teksta, izrađivanje grafičke dokumentacije manjeg stupnja složenosti, izrađivanje grafikona, tablica, prezentacija, kalkulacija, instaliranje programa, održavanje računala te korištenje Interneta.
Lokacija:
Trajanje:
150 sati
Cilj nam je osposobiti polaznike da uz pomoć računala samostalno uređuju knjige i časopise, kalendare, posjetnice, plakate, promidžbene materijale, osmišljavaju vizualni identitet tvrtke (dizajniranjem posjetnica, memoranduma, logotipa i kuverti).
Lokacija:
Trajanje:
60 sati
Cilj programa je osposobiti polaznike za samostalno obavljanje osnovnih poslova na računalu.
Lokacija:
Trajanje:
140 sati
Cilj ove škole je osposobiti polaznike za samostalno pripremanje, dizajniranje i izradu sadržaja za WEB (od početne ideje, preuzimanje materijala, odabira tehnologija, pripremi slike..) izradu vektorskih animacija, izbor i korištenje Web alata za izradu Web stranica kao povezane cjeline, te publiciranje istih na Web serveru i njihovo završno testiranje i provjeru.
Lokacija:
Trajanje:
80 sati
Izrada web aplikacija slijedeći je korak onoga koji želi svoje znanje izrade web-a dovesti na višu razinu.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija