Svjetski jezici - Zagreb

Kategorije
Kontakt podaci
Svjetski jezici - Zagreb
Varšavska 13/I
10000 Zagreb
Tel: 01/4872-062, 091/4872-062
Fax: 01/4872-077
Škola Svjetski jezici - Zagreb osnovana je 1993. godine, a organizirana je po uzoru na slične škole u zapadnoj Europi. Sjedište škole nalazi se u Varšavskoj ulici 13/I u Zagrebu.

Svi profesori imaju akademski naslov i primjereno iskustvo u poduci stranih jezika koje trajno nadograđuju. Uz suvremena pomagala u nastavi koristimo udžbenike uglednih stranih izdavača kao što su Oxford University Press, Longman, Hueber, Klett, Le Monnier.

Tečajevi se organiziraju za sve uzraste od predškolske do treće dobi, a nastava je prilagođena potrebama polaznika.

Nastava u školi Svjetski jezici – Zagreb prvenstveno je usmjerena na specifične potrebe polaznika.
Metodika rada temelji se na komunikacijskom pristupu koji daje osnovni metodički okvir tehnika poučavanja unutar kojega ima mjesta prilagodbi različitim potrebama polaznika, njihovoj dobi i stilovima učenja, kao i prilagodbi novim znanstvenim spoznajama na području učenja i poučavanja jezika.

Nastava je multimedijalna, a naglasak je na funkcionalnosti, na razvijanju komunikacijskih vještina i osposobljavanju polaznika za snalaženje u stvarnim situacijama. Nastavni procesi trajno se prate na osnovi pravilnika o radu ISO 9001:2000.

Škola Svjetski jezici - Zagreb uspostavila je sustav upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme IS0 9001-2000. Sustav upravljanja kvalitetom je uspostavljen i održavan kao proces kojemu zahtjevi kupaca predstavljaju ulaznu vrijednost, a usluga koja je sukladna tim zahtjevima izlaznu vrijednost.

POLITIKA KVALITETE

Poslovni uspjeh škole Svjetski jezici - Zagreb počiva na postizanju zadovoljstva naših polaznika:

 • vrhunskom kvalitetom pruženih usluga na nivou vodećih europskih škola
 • praćenjem europskih trendova
 • stalnim noveliranjem procesa
 • sveukupnim djelovanjem svih zaposlenika

Postizanje zadovoljstva naših korisnika, kao i ostalih zainteresiranih strana: vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom.

Sustav upravljanja kvalitetom je tako uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu s upravom, imaju obvezu:

 • zadovoljavati zahtjeve i potrebe polaznika
 • zadovoljavati zakone i obvezujući propise
 • postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima
 • neprestano poboljšavati djelotvornosti svojih postupaka i poslovnih procesa
 • Uprava škole Svjetski jezici - Zagreb utvrđuje godišnje ciljeve na način da omogućava postizanje ovdje postavljenih općih ciljeva i politike.

STRATEŠKI CILJEVI ŠKOLE

 • postići visoki nivo zadovoljstva korisnika naših usluga
 • stalno jačati konkurentsku sposobnost na tržištu
 • održavati pozitivnu predodžbu javnosti o tvrtki
 • postići zadovoljstvo uposlenika uvjetima rada i materijalnim uvjetima kroz stimulativan sustav nagrađivanja uz uvjet ostvarenja poslovnih ciljeva pojedinca i sustava u cjelini
 • cilj nam je ne «učiti» polaznike nego ih naučiti i osposobiti za slobodnu fluktuaciju djelatnika svih profila što je sigurno jedan od ciljeva ujedinjene Europe
 • ostvarenjem navedenih ciljeva osigurati razvoj škole