Strani jezici - V.V.Butković - škola stranih j...
Ukupno: 26
Lokacija:
Katedra francuskog jezika oformljena je 2005. godine zahvaljujući velikom interesu naših sadašnjih, ali i brojnih budućih polaznika.
Lokacija:
Ovaj tečaj predstavlja nadgradnju svim stupnjevima i polaze ga samo polaznici koji su u potpunosti ovladali svu gramatiku i vokabular predviđen za zahtjevan gimnazijski program.
Lokacija:
Od 2004. godine bogatiji smo za još jednu katedru - katedru španjolskog jezika.
Lokacija:
Pohađaju ga učenici 7. i 8. razreda. Uvode se zahtjevniji gramatički zadaci i proširuje dosad stečeno znanje. Po završetku ovog stupnja uče učenici su potpuno spremni za gimnaziju.
Lokacija:
U ovom stupnje naglasak je na zahtjevnijim jezičnim konstrukcijama kojima se nadgrađuje usvojeno znanje iz gramatike i vokabulara.
Lokacija:
Uz najzahtjevnija glagolska vremena, naglasak je na usmenom i pismenom izražavanju, kao i na vještini prevođenja kojim polaznik ovog stupnja mora ovladati.
Lokacija:
U ovom stupnju na red dolaze fine nijanse jezika kojima se polaznici mogu baviti tek nakon uspješnog svladavanja sve gramatike i zahtjevnog vokabulara. Naglasak je na samostalnom radu.
Lokacija:
Vrtićki stupanj pohađaju djeca starosne dobi od tri do pet godina.
Lokacija:
Ovaj tečaj pohađaju odrasli ljudi koji, uglavnom, žele obnoviti znanje engleskog jezika stečeno u osnovnoj ili srednjoj školi.
Lokacija:
Ovaj stupanj pohađaju djeca od pet do šest godina starosti.
Tražilica - upišite pojam koji tražite:
In-house:    Traži

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija