Visoka novinarska škola

Kategorije
Kontakt podaci
Visoka novinarska škola
Vlaška 40
10000 Zagreb
Tel: 01/5555-080
Visoka novinarska škola dobila je dana 11. srpnja 2007. godine dopusnicu Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za obavljanje djelatnosti i izvođenje stručnog studija novinarstva.

Temeljni razlog osnivanja stručnog studija novinarstva nedostatak je u hrvatskom medijskom sustavu u cjelini dobro obrazovanih mladih novinara, koji bi se odmah po završetku školovanja mogli brzo snaći na tržištu rada, te smjesta početi raditi. Iskustvo posljednjih godina pokazuje da većina studenata koji završe dosadašnje studije novinarstva nije sposobna za tako nešto, što je frustrirajuće i za njih same, ali i za radne sredine u koje dolaze, jer je tamo potrebno mnogo vremena i truda da se oni osposobe za rad. Osnivanju se prišlo nakon što je osiguran potreban znanstveno-nastavni kadar koji je u mogućnosti kvalitetno realizirati program i nakon što su osigurane prostorne, materijalne i organizacijske pretpostavke potrebne za uspješnu provedbu stručnog studija novinarstva. Prostor gdje će se održavati nastava, provoditi vježbe i seminari nalazi se tik uz novinske redakcije, što će uvelike pomoći da studenti neposredno saznaju kako one rade te se u taj rad tijekom studija već uključe.

Osnovna koncepcija programa za obrazovanje novinara

Prema koncepciji Visoke novinarske škole najveća će se pozornost posvećivati stručnim predmetima koje student mora svladati kako bi mogao u zanatskom smislu zadovoljiti potrebe radnih sredina u koje će doći. Uz to, velika će se pozornost posvetiti širem obrazovanju studenata, pa će oni slušati niz kolegija koji se tiču zemlje i svijeta u kojem žive, tako da će se upoznati s novijom hrvatskom poviješću, ekonomijom tranzicijskih zemalja, europskim perspektivama Hrvatske, najvažnijim aspektima suvremene hrvatske i svjetske kulture.

Stručni predmeti koji se tiču novinarstva omogućit će završenom polazniku akademije da bude osposobljen za rad u svim granama novinarstva, za rad u tisku, na radiju, na televiziji, u interaktivnim medijima (internetu). Program će pri tome biti profiliran tako da posveti pozornost novinarskoj etici, što je važno za profesionalnog, slobodnog i autonomnog novinara.

Teorija komunikacija ili komunikologija zajedno s teorijom informacija čini temeljnu znanstvenu pretpostavku za nauk o novinarstvu. Studij će upoznati studente sa svim postojećim teorijama medija, od samih početaka teoretskog proučavanja društvenih odnosa do suvremenih teorija i posebno onih na kojima će se, prema mišljenju stručnjaka, zasnivati masovna komunikacija u demokratskom svijetu.

Uvjeti novinarskog rada se mijenjaju, a pitanja nove moralnosti i novinarske etike postavljaju se u svim dijelovima svijeta informacije i komunikacije, od oglašivačkih poruka do javnih odnosa, od sponzora do informatike. Svako zanimanje, pa i novinarsko, mora poštivati određena pravila prema kojima ravna svoje djelovanje, a etika se kao znanstvena disciplina danas ponovo vraća u središte pozornosti. Očito je to zbog pojačanog zanimanja za etička pitanja, ne samo na znanstvenoj i sveučilišnoj, nego i na profesionalnoj razini. Sve je češći slučaj da pojedine profesije ili struke izrađuju vlastite kodekse etike, a u tom se okružju ponovnog buđenja zanimanja za etiku nameću i otvaraju brojna pitanja i za novinarstvo. Stoga će studenti novinarstva slušati novinarsku etiku kako bi naučili koji je njen sadržaj i koji su njoj pripadajući kodeksi, da bi svoje profesionalne dužnosti obavljali u skladu s temeljnim moralnim ili etičkim načelima.

Visoka novinarska škola svojom vizijom, misijom, programom, nastavnim kadrom i praktičnim radom obrazovat će novinare za sve vrste medija.

Cilj i svrha studija

Visoka novinarska škola pridonijet će razvoju obrazovanja kadrova za novinarstvo u Hrvatskoj. Obrazovat će studente praktično i teoretski za rad u medijima. Razvijat će kulturu i etiku medijskog komuniciranja. Bit će obrađeno istraživačko novinarstvo, dokumentarističko novinarstvo, polaznici će saznati što su izvori informiranja, kako se formira medijska politika u Hrvatskoj i šire, kako se obavlja medijsko opismenjivanje, politička komunikacija u medijima. Oni će se upoznati sa specifičnim iskustvom elektroničke demokracije, kakvo je online novinarstvo i korištenje interneta.

Teme kolegija bit će i državna medijska politika i regulativa, politička, ekonomska i kulturna uloga medija u društvu, odnosi između medija i društva, utjecaji, ograničenja i prepreke razvoju medija u suvremenom društvu, povijest medija i kultura društva. Studij će biti temeljen na sadržajima znanstvenih disciplina koje će osigurati nužne pretpostavke osposobljenosti za profesiju i istodobno za kasnije permanentno usavršavanje u struci.

Polaznici će biti osposobljeni da shvate svijet oko sebe posebno kada je riječ o međunacionalnim, međuetničkim i međunarodnim odnosima, socijalnim problemima suvremenog svijeta, globalnim, nacionalnim, regionalnim i lokalnim informacijskim tokovima, znanstvenoj i kulturnoj suradnji, informativnoj podršci unutarnjoj i vanjskoj politici, formiranju društvenog mišljenja u zemlji i u inozemstvu, stvaranju jedinstvenog međunarodnog, ekološkog, kulturnog i informativnog prostora, procesa globalizacije, procesa razoružanja i izgradnje sigurnog svijeta.