Visoka poslovna škola Libertas

Kategorije
Kontakt podaci
Visoka poslovna škola Libertas
Kennedyjev trg 6b
10000 Zagreb
Tel: 01/2301-186, 01/2323-377
Fax: 01/2315-581
Visoka poslovna škola Libertas je privatno visoko učilište koje, sukladno Bolonjskoj deklaraciji i zakonskim propisima Republike Hrvatske provodi stručni studij ekonomije po modelu 3 + 2.

Visoko učilište Libertas studiranje promišlja kroz originalan i inovativan pristup stjecanju znanja potvrđen kroz povezanost studijskih programa s izravnim potrebama gospodarstva, ali i sa suvremenim znanstvenim spoznajama.

Stručni studij temelji se na stjecanju vještina koje su usklađene s programskim sadržajima kolegija stručnih visokih poslovnih učilišta u inozemstvu, na kojima se školuju isti ili slični profili budućih stručnjaka iz područja poslovne ekonomije.

Stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij koje izvodi Visoka poslovna škola Libertas predstavljaju poboljšane, racionalizirane i potpuno prilagođene programe stručnog studija namijenjenog specijaliziranim skupinama budućih gospodarskih stručnjaka i to:

  • stručnjacima na svim vrstama operativnih i rukovodećih poslova u bankarstvu, osiguranju, financijama i računovodstvu (grana financije i fiskalna politika), kao i
  • stručnjacima na svim vrstama operativnih poslova u unutarnjoj trgovini, vanjskoj trgovini, pratećim uslužnim djelatnostima, poduzetništvu i menadžmentu (grana ekonomika poduzetništva, grana menadžment i upravljanje, grana međunarodna ekonomija).

Ovakav stručni studij (stručni studij na prijediplomskoj razini pod nazivom Poslovna ekonomija, i specijalistički diplomski studiji Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine te Menadžment financija, bankarstva i osiguranja) u skladu je sa standardima studiranja i programima ponajboljih priznatih studijskih programa visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, Europi i SAD-u. Time se omogućuje i puna pokretljivost studenata u oba smjera, posebice iz razloga što Visoka poslovna škola Libertas raspolaže odgovarajućim brojem nastavnika koji drže i mogu držati nastavu na engleskom ili nekom drugom svjetskom jeziku, kao i studentima od kojih većina dobro vlada engleskim jezikom, kao obveznim predmetom u okviru programa stručnog studija.

Osim što poduzeća i ustanove iz područja trgovine, bankarstva, osiguranja i financija stipendiraju svoje zaposlenike za studiranje na stručnom studiju Visoke poslovne škole Libertas, nekoliko banaka i drugih financijskih institucija, trgovinskih poduzeća, međunarodnih špedicija, prijevoznika, robnih i kontejnerskih terminala, osiguravajućih društava i najvećih korporacija iz Hrvatske potpisalo je sporazum s Visokom poslovnom školom Libertas o uzajamnoj suradnji i omogućavanju provedbe obvezne stručne prakse studenata u tim poduzećima i ustanovama. Ovakva suradnja Visoke poslovne škole Libertas s gospodarskim subjektima omogućuje studentima studiranje i stjecanje stručnih znanja u neposrednoj praksi. ali im pruža velike šanse za brzo zapošljavanje nakon završetka studija.