Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Kategorije
Kontakt podaci
Zagrebačka škola ekonomije i managementa
Jordanovac 110
10000 Zagreb
Tel: 01/2354-242, 01/2354-240
Fax: 01/2354-243
Zagrebačka škola ekonomije i managementa (ZŠEM) je privatna visoka škola s pravom javnosti. Osnovana je prema Zakonu o visokom školstvu, a s ciljem da polaznicima pruži najbolje obrazovanje koje je ravnopravno onome s najboljih svjetskih škola.

ZŠEM je dobio pozitivno mišljenje i dopusnicu za rad Nacionalnog vijeća za obrazovanje za sljedeće programe, u skladu s Bolonjskom deklaracijom:

  • Preddiplomski studij ekonomije i manadžmenta u trajanju od četiri godine (240 ECTS)
  • Diplomski MBA program u trajanju od jedne godine (60-120 ECTS)

Zadatak je škole polaznike oplemeniti znanjem i vještinama za snalaženje i uspjeh u konkurentnom i globaliziranom gospodarstvu sutrašnjice uz pristup koji uzima u obzir ekonomske i druge specifičnosti našeg podneblja.

Razvoj škole usmjerava Upravno vijeće škole, kojeg čine predstavnici osnivača, ugledni znanstvenici te član imenovan od strane ministra znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Dekan škole je dr. Đuro Njavro, a prodekani mr. Zlatko Mateša i dr. Ljerka Mintas – Hodak.
Programski savjet škole kojega čine ugledni znanstvenici iz Hrvatske i svijeta te poduzetnici i manadžeri iz Hrvatske i svijeta, svojim savjetima pridonosi trajnom usavršavanju programa studija i primjeni modernih tehnologija i metoda podučavanja u ZŠEM-u.

Predsjednik programskog savjeta škole je prof. dr. Josip Bombelles (John Caroll University, Cleveland, SAD)

Profesori, predavači i asistenti ZŠEM-a dolaze iz reda afirmiranih znanstvenika i pedagoga te uspješnih profesionalaca, managera i poduzetnika iz Hrvatske i inozemstva.

ZŠEM je otvoren za zapošljavanje vrhunskih predavača i stručnjaka kako bi osigurala vrhunsko obrazovanje za svoje polaznike.