Žiger - škola stranih jezika

Škola stranih jezika - Žiger ima tradiciju od osamnaest godina u djelatnosti pružanja poduke stranih jezika polaznicima svih uzrasta.

Škola je stekla pozitivno mišljenje Ministarstva prosvjete i športa o svome radu još 1994. godine, verifikaciju programa za srednjoškolsko obrazovanje i Rješenje o odobrenju sprovođenja istih od Ministarstva prosvjete 1994. godine, Mišljenje o usklađenosti programa za učenje engleskog i njemačkog jezika od I. do IV. razreda o.š. s programima Ministarstva prosvjete iz 1996. godine. Od siječnja 1998. imamo status ustanove za obrazovanje, Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu.

Naši programi rada i stupnjevi učenja razrađeni su u skladu s preporučenim standardima Vijeća Europe, a svjedodžbe koje se stječu polaganjem završnog ispita nose nazivlje koje je prihvaćeno u Europi (E, A1, A2, B1, B2, C1 i C2). Svaki od stupnjeva sastoji se od dva do tri modula od kojih svaki traje po 70 nastavnih sati.

1. siječnja 2002. godine škola je stekla status punopravnog člana u međunarodnoj udruzi kvalitetnih škola stranih jezika EAQUALS. Inspekcije naše škole vrlo su visoko ocijenjeni organiziranost škole, programi, način rada, visoka stručnost nastavnog kadra te legalnost i istinitost poslovanja. Članstvo u udruzi Eaquals znači ne samo priznanje naše kvalitete već i mogućnost pristupa najvišim dostignućima i participiranje u suvremenim tokovima učenja stranih jezika.

Učenje jezika u našoj školi odvija se u skupinama od 10 - 14 učenika, po najnovijim, kvalitetnim udžbenicima, uglavnom stranih izdavača, uz dodatno korištenje audio-vizualnih sredstava, časopisa na stranim jezicima, materijala s interneta, CD-Romova, radom na klasičnoj literaturi i drugim izvorima znanja.

Škola godišnje prosječno zapošljava petnaestak profesora stranih jezika u stalnom radnom odnosu, nekoliko vanjskih suradnika i po jednog izvornog govornika engleskog i ruskog jezika. Takav sastav i struktura nastavnog kadra osiguravaju visoku kvalitetu nastave, a visoka stručnost i suvremenost nastave naših nastavnika održava se neprestanim usavršavanjem u struci u zemlji i inozemstvu te na redovitim sastancima za razvoj nastavnika u našoj školi.

Pod stručnim vodstvom nastavnika polaznici škole učestvuju u nizu projekata gdje mogu iskazati i upotrijebiti svoje znanje stranih jezika, kao što su napr. kreativno pisanje za školski časopis Dijak, koji izlazi redovito dva puta godišnje, scensko izražavanje, natjecanja u znanju jezika, susreti s izvornim govornicima, posjeti zemljama čiji se jezik uči, učestvovanje u jezičnom tečaju Kutionica na VTV-u, snimanje radio spotova i mnogi drugi. U tom kontekstu važno je spomenuti jedan vlastiti proizvod, Dječju jezičnu mapu, namijenjenu učenicima od 5-14 godina starosti, u koju se kontinuirano kroz višegodišnji period bilježe ciljevi i postignuća u učenju stranih jezika. Mapu su izradili djelatnici škole, a ilustrirao je varaždinski slikar Željko Prstec. Nadamo se da ćemo uz marljiv i kreativan tim stručnjaka koji rade u školi i u buduće moći stvarati slične projekte.

Nastavni proces odvija se u ugodnom prostoru zgrade u S. Vraza 37 te u I. Trnskog 19 u Varaždinu. Svaka učionica može primiti 10-15 polaznika i opremljena je sredstvima (audio i video oprema, grafoskop, bijela ploča, pano, multimedijalna oprema) za odvijanje nastave stranog jezika na suvremeni način.