Skripte

Baza skripti i materijala za učenje, za sve fakultete. Pogledajte skripte i priručnike za studente (skripte i zadaci drugih studenata) i učite iz njih.

Agronomski Fakultet u Zagrebu
Ekonomski fakultet Osijek
Ekonomski Fakultet u Rijeci
Ekonomski Fakultet u Splitu
Ekonomski Fakultet u Zagrebu
Elektrotehnički fakultet Osijek
Elektrotehnički Fakultet Osijek
Farmaceutsko biokemijski fakultet Zagreb
Fakultet Elektrotehnike i Računarstva
Fakultet ekonomike i turizma Pula
Filozofski fakultet Osijek
Filozofski fakultet Zagreb
Fakultet Organizacije i Informatike
FPM
Fakultet prometnih znanosti Zagreb
Fakultet Političkih Znanosti Zagreb
Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji
Veleučilište u Gospiću
Poljoprivredni fakultet Osijek
Pomorski fakultet Rijeka
Pomorski fakultet u Splitu
Prirodoslovno matematički fakultet Zagreb
Pravni fakultet
Pravni fakultet Zagreb
Pravni fakultet Osijek
Prijemni ispiti
Rudarsko geološko naftni fakultet Zagreb
SFSB
Stomatološki fakultet Zagreb
Turistički fakultet
Tehničko veleučilište Zagreb
Veleučilište u Rijeci
Veleučilište VERN
VHZK
Veleučilište u Šibeniku
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Edukacija i savjetovanje trebalo bi biti prisutno i važno svima onima koji uvijek žele biti korak ispred konkurencije. Cilj nam je klijenta uvesti u svijet ICT-a te unaprijediti i usavršiti njegovo poslovanje na internetu.

Uslugama savjetovanja nastojimo pomoći u izradi najboljeg koncepta za web projekt i pomoći oko informatičke edukacije.

Pregled seminara:

- Online oglašavanje
- Online media planiranje
- Internet (online) prodaja
- SEO edukacija