Ovjereni prijevodi

Lokacije
Poliglossa d.o.o.
Grahorova 24
10000 Zagreb
Tel: 01/3702-457
Fax: 01/3702-464
Riječ je o prijevodima koje je pečatom ovjerio stalni sudski tumač s ovlaštenjem županijskog suda. Sudski tumač ovjerom potvrđuje da je prijevod istovjetan izvorniku sastavljenom na stranom jeziku.

Ovjeravamo prijevode osobnih (rodni list, vjenčani list, smrtni list, svjedodžbe, prijepisi ocjena, diplome, uvjerenje o prebivalištu, uvjerenje o nekažnjavanju, izjave punomoći i ostali dokumenti) i poslovnih isprava (izvadak iz sudskog registra, financijska izvješća, bilance, društveni ugovor, statut, natječajna dokumentacija, službene odluke i ostali dokumenti).

Posebno smo specijalizirani za prijevode pravne i sudske dokumentacije poput ugovora, tužbi, rješenja, presuda, zapisnika te zakonskih propisa. Također pružamo usluge ovjerenih prijevoda medicinske dokumentacije (povijesti bolesti, otpusna pisma, liječničke potvrde i ostali dokumenti).