Lektura i korektura teksta

Lokacije
Poliglossa d.o.o.
Grahorova 24
10000 Zagreb
Tel: 01/3702-457
Fax: 01/3702-464
Lektura teksta stilska je i jezična obrada teksta koja uključuje uklanjanje pravopisnih i gramatičkih pogrešaka, kao i oblikovanje rečeničnih konstrukcija radi poboljšanja čitljivosti i jasnoće teksta.

Korektura teksta podrazumijeva uklanjanje slučajnih pogrešaka koje uključuju tipografske, interpunkcijske i druge manje pogreške.

Pružamo usluge lekture i korekture tekstova sastavljenih kako na stranim jezicima, tako i na hrvatskom jeziku (primjerice maturalni, diplomski, magistarski i doktorski radovi, web-stranice i ostale vrste tekstova).