SAT - Scholastic Aptitude Test

Lokacije
Privatna jezična gimnazija Pitagora
Držićeva 8
21000 Split
Tel: 021/360-022
Fax: 021/348-199
SAT (Scholastic Aptitude Test) je test sposobnosti koji se koristi kao prijemni ispit za upis na dodiplomske programe u SAD-u. Polažu ga, kako međunarodni studenti, tako i domaći, američki studenti kao dio upisnog procesa za studij.

Postoje dvije vrste SAT-a:

  • SAT Reasoning - sastoji se od dva dijela: matematički dio i jezični dio.
  • SAT Subject - dodatni test znanja koji se ponekad traži od učenika koji upisuju dodiplomski studij u SAD-u. Test je isključivo iz jednog predmeta, koji ovisi o studiju koji se upisuje, npr. iz matematike, kemije, njemačkog, povijesti, umjetnosti i slično.

Opis testa

SAT Reasoning i SAT Subject se polažu u službenom administracijskom centru na papiru (znači da su ”paper based”). SAT Reasoning traje 3 sata i 45 minuta. SAT Subject ima različito vrijeme trajanja ovisno o predmetu koji se polaže.

Prijava

Testove SAT Reasoning i Subject možete prijaviti preko službene internetske stranice testova, www.collegeboard.com.

Cijena testa

SAT Reasoning 63,50 USD (Registration free 41,50 USD + International processing free $22). SAT Subject: od 40 USD (nadoplate ovise o vrsti Subject testa).
Sve cijene: www.collegeboard.com/student/testing/sat/calenfees/fees.html

Plaćanje

Postoji nekoliko načina plaćanja testa. Naša preporuka je da izaberete plaćanje kreditnom karticom (American Express, MasterCard, VISA, Discover). Plaćanje se vrši prilikom prijave na službenoj internetskoj stranici testa. Ukoliko želite informacije o preostalim načinima plaćanja, molimo posjetite službenu internetsku stranicu testa http://www.collegeboard.com.
Postoji mogućnost da navedeni datumi, zbog popunjenosti, budu nedostupni u trenutku vaše prijave. Savjetujemo vam stoga da se za polaganje testa prijavite dovoljno unaprijed kako biste osigurali željeni termin.

Priprema za polaganje

Pitagora omogućuje pripremu za uspješno polaganje testa SAT Reasoning kroz svoje tečajeve. Za sve dodatne informacije obratite se u tajništvo škole ili na e- mail:[email protected]

Polaganje

SAT Reasoning i SAT Subject se polažu u službenom administracijskom centru za SAT Reasoning i SAT Subject na sljedećoj lokaciji: Privatna jezična gimnazija Pitagora, Držićeva 8, 21000 Split.

Učestalost polaganja testa

SAT Reasoning i SAT Subject možete polagati u svakom dostupnom datumu testiranja.

Rezultati SAT Reasoning i SAT Subject

Svaki kandidat koji položi SAT Reasoning i SAT Subject ima pravo na dvije vrste certifikata s rezultatima:

  • Online score report – rezultati testa dostupni su online na službenoj stranici http://www.collegeboard.com nekoliko tjedana nakon datuma polaganja testa. Za uvid u rezultate svaki kandidat se treba logirati na službenu stranicu putem vlastitog login-a i password-a.
  • Mailed score report – certifikat s rezultatima koji se šalje na kućnu adresu kandidata i na adrese institucija koje je kandidat prijavio za primanje rezultata. Točan datum dostave ovisi o lokaciji na koju se isporučuje.

Valjanost rezultata

Rezultati SAT Reasoning i SAT Subject testiranja vrijede do sljedećeg polaganja ovih testova.