Pripreme za državnu maturu

Lokacije
Perceptum d.o.o.
Domovinskog rata 46
21000 Split
Tel: 021/485-695, 095/4856-955
Fax: 021/485-684
Petra Preradovića 39
10000 Zagreb
Tel: 01/4645-230, 095/4856-955
Fax: 01/4645-230
Maturanti, pripremite se za uspješno polaganje državne mature!

Naše višegodišnje iskustvo u pripremama maturanata daje izvrsne rezultate naših polaznika na ispitima državne mature. Pripreme u malim grupama, uz provjereno kvalitetne metode i iskusne predavače jamstvo su temeljitih priprema.

Za sve one koji se ne mogu uskladiti s terminima grupnih priprema nudimo i vrlo efikasnu mogućnost individualnih priprema!

O prvim dojmovima i brzom hvatanju zaleta ovise i početak i kraj velike avanture zvane - studiranje!

EdukaCentar će Vas pripremiti za polaganje državnih ispita iz sljedećih predmeta:

 • Matematika
 • Fizika
 • Kemija
 • Informatika
 • Hrvatski jezik
 • Bilogija
 • Povijest
 • Politika i gospodarstvo
 • Strani jezici (engleski, talijanski, njemački, francuski, španjolski,...)

Hrvatski jezik

Položite bez problema hrvatski jezik na ispitu državne mature uz pomoć stručnog tima EdukaCentra.

U EdukaCentru se možete pripremati za sve predmete, ali i za samo jedan predmet. To isključivo ovisi o Vama i Vašem izboru.

Trajanje priprema za hrvatski jezik osnovne ili više razina traje 40 školskih sati .

Veličina grupe: rad u isključivo malim grupama ( 5-12 polaznika).
Ciljevi priprema:

Kroz pravilan odabir, sistematizaciju i doziranje gradiva, skratit ćemo Vam vrijeme pripremanja.
Utvrdit ćete gradivo vježbanjem na originalnim zadacima i pitanjima s probne mature te prošlih ispita.
Obradit ćete i kvalitetno ponoviti potrebne nastavne sadržaje usvojene prethodnim školovanjem.
Čestim kontrolnim testovima pratit ćete vlastito napredovanje te završnim testom pridonijeti vlastitom samopouzdanju i smanjenju straha od neuspjeha na državnoj maturi.

Termini priprema:

ZIMSKE PRIPREME - subotom ili nedjeljom po 3 šk.sata po predmetu
PROLJETNE PRIPREME - subotom, nedjeljom ili preko tjedna po 3 šk.sata po predmetu
LJETNE PRIPREME - radnim danom u jutarnjim terminima po 3 ili 4 šk.sata po predmetu
JESENSKE PRIPREME - subotom ili nedjeljom po 3 šk. sata po predmetu

Napomena: zimske i proljetne pripreme Vas pripremaju za ljetni ispitni rok, ljetne pripreme za jesenski ispitni rok te jesenske pripreme za zimski ispitni rok.

Engleski jezik

Trajanje priprema za engleski jezik osnovne ili više razina traje 40 školskih sati .

Veličina grupe: radi u isključivo malim grupama (5-12 polaznika).

Ciljevi priprema:

Kroz pravilan odabir, sistematizaciju i doziranje gradiva, skratit ćemo Vam vrijeme pripremanja.
Utvrdit ćete gradivo vježbanjem na originalnim zadacima i pitanjima s probne mature te prošlih ispita.
Obradit ćete i kvalitetno ponoviti potrebne nastavne sadržaje usvojene prethodnim školovanjem.
Čestim kontrolnim testovima pratit ćete vlastito napredovanje te završnim testom pridonijeti vlastitom samopouzdanju i smanjenju straha od neuspjeha na državnoj maturi.

Termini priprema:

ZIMSKE PRIPREME - subotom ili nedjeljom po 3 šk.sata po predmetu
PROLJETNE PRIPREME - subotom, nedjeljom ili preko tjedna po 3 šk.sata po predmetu
LJETNE PRIPREME - radnim danom u jutarnjim terminima po 3 ili 4 šk.sata po predmetu
JESENSKE PRIPREME - subotom ili nedjeljom po 3 šk. sata po predmetu

Napomena: zimske i proljetne pripreme Vas pripremaju za ljetni ispitni rok, ljetne pripreme za jesenski ispitni rok te jesenske pripreme za zimski ispitni rok.

Matematika

Trajanje priprema za matematiku traje 40 školskih sati .

Veličina grupe: radi u isključivo malim grupama (5-12 polaznika).

Ciljevi priprema:

Kroz pravilan odabir, sistematizaciju i doziranje gradiva, skratit ćemo Vam vrijeme pripremanja.
Utvrdit ćete gradivo vježbanjem na originalnim zadacima i pitanjima s probne mature te prošlih ispita.
Obradit ćete i kvalitetno ponoviti potrebne nastavne sadržaje usvojene prethodnim školovanjem.
Čestim kontrolnim testovima pratit ćete vlastito napredovanje te završnim testom pridonijeti vlastitom samopouzdanju i smanjenju straha od neuspjeha na državnoj maturi.

Fizika

Trajanje priprema za fiziku traje 40 školskih sati .

Veličina grupe: radi u isključivo malim grupama (5-12 polaznika).

Ciljevi priprema:

Kroz pravilan odabir, sistematizaciju i doziranje gradiva, skratit ćemo Vam vrijeme pripremanja.
Utvrdit ćete gradivo vježbanjem na originalnim zadacima i pitanjima s probne mature te prošlih ispita.
Obradit ćete i kvalitetno ponoviti potrebne nastavne sadržaje usvojene prethodnim školovanjem.
Čestim kontrolnim testovima pratit ćete vlastito napredovanje te završnim testom pridonijeti vlastitom samopouzdanju i smanjenju straha od neuspjeha na državnoj maturi.

Kemija

Trajanje priprema za kemiju, kao izborni program traje 30 školskih sati.

Veličina grupe: radi u isključivo malim grupama (5-12 polaznika).

Ciljevi priprema:

Kroz pravilan odabir, sistematizaciju i doziranje gradiva, skratit ćemo Vam vrijeme pripremanja.
Utvrdit ćete gradivo vježbanjem na originalnim zadacima i pitanjima s probne mature te prošlih ispita.
Obradit ćete i kvalitetno ponoviti potrebne nastavne sadržaje usvojene prethodnim školovanjem.
Čestim kontrolnim testovima pratit ćete vlastito napredovanje te završnim testom pridonijeti vlastitom samopouzdanju i smanjenju straha od neuspjeha na državnoj maturi.

Biologija

Trajanje priprema za biologiju traje 30 školskih sati.

Veličina grupe: radi u isključivo malim grupama (5-12 polaznika).

Ciljevi priprema:

Kroz pravilan odabir, sistematizaciju i doziranje gradiva, skratit ćemo Vam vrijeme pripremanja.
Utvrdit ćete gradivo vježbanjem na originalnim zadacima i pitanjima s probne mature te prošlih ispita.
Obradit ćete i kvalitetno ponoviti potrebne nastavne sadržaje usvojene prethodnim školovanjem.
Čestim kontrolnim testovima pratit ćete vlastito napredovanje te završnim testom pridonijeti vlastitom samopouzdanju i smanjenju straha od neuspjeha na državnoj maturi.
 

Informatika

Trajanje priprema za informatiku traje 30 školskih sati .

Veličina grupe: radi u isključivo malim grupama (5-12 polaznika).

Ciljevi priprema:

Kroz pravilan odabir, sistematizaciju i doziranje gradiva, skratit ćemo Vam vrijeme pripremanja.
Utvrdit ćete gradivo vježbanjem na originalnim zadacima i pitanjima s probne mature te prošlih ispita.
Obradit ćete i kvalitetno ponoviti potrebne nastavne sadržaje usvojene prethodnim školovanjem.
Čestim kontrolnim testovima pratit ćete vlastito napredovanje te završnim testom pridonijeti vlastitom samopouzdanju i smanjenju straha od neuspjeha na državnoj maturi.
 

Povijest

Trajanje priprema za povijest, kao izbornog predmeta traje 30 školskih sati.

Veličina grupe: radi u isključivo malim grupama (5-12 polaznika).

Ciljevi priprema:

Kroz pravilan odabir, sistematizaciju i doziranje gradiva, skratit ćemo Vam vrijeme pripremanja.
Utvrdit ćete gradivo vježbanjem na originalnim zadacima i pitanjima s probne mature te prošlih ispita.
Obradit ćete i kvalitetno ponoviti potrebne nastavne sadržaje usvojene prethodnim školovanjem.
Čestim kontrolnim testovima pratit ćete vlastito napredovanje te završnim testom pridonijeti vlastitom samopouzdanju i smanjenju straha od neuspjeha na državnoj maturi.
 

Politika i gospodarstvo

Trajanje priprema za predmet politika i gospodarstvo traje 30 školskih sati .

Veličina grupe: radi u isključivo malim grupama (5-12 polaznika).

Ciljevi priprema:

Kroz pravilan odabir, sistematizaciju i doziranje gradiva, skratit ćemo Vam vrijeme pripremanja.
Utvrdit ćete gradivo vježbanjem na originalnim zadacima i pitanjima s probne mature te prošlih ispita.
Obradit ćete i kvalitetno ponoviti potrebne nastavne sadržaje usvojene prethodnim školovanjem.
Čestim kontrolnim testovima pratit ćete vlastito napredovanje te završnim testom pridonijeti vlastitom samopouzdanju i smanjenju straha od neuspjeha na državnoj maturi.
 

Ostali strani jezici

Trajanje priprema za strani jezik osnovne ili više razina traje 30 školskih sati .

Veličina grupe: radi u isključivo malim grupama (5-12 polaznika).

Ciljevi priprema:

Kroz pravilan odabir, sistematizaciju i doziranje gradiva, skratit ćemo Vam vrijeme pripremanja.
Utvrdit ćete gradivo vježbanjem na originalnim zadacima i pitanjima s probne mature te prošlih ispita.
Obradit ćete i kvalitetno ponoviti potrebne nastavne sadržaje usvojene prethodnim školovanjem.
Čestim kontrolnim testovima pratit ćete vlastito napredovanje te završnim testom pridonijeti vlastitom samopouzdanju i smanjenju straha od neuspjeha na državnoj maturi.
 

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne