Pripreme za majstorki ispit

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Bjelovar
Vladimira Nazora 9
43000 Bjelovar
Tel: 043/241-298
Fax: 043/243-557
Cilj programa je pripremiti majstorskog kandidata za ispit.

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti, a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta.

POU Bjelovar organizira pripreme za polaganje ispita:

 • autoelektričar,
 • autolimar,
 • automehaničar,
 • bravar,
 • elektroinstalater,
 • fotograf,
 • frizer,
 • lesar,
 • krznar,
 • kuhar,
 • limar,
 • mehaničar polj. mehanizacije,
 • mljekar,
 • pećar,
 • plinoinstalater,
 • soboslikar i ličilac,
 • stolar,
 • strojobravar,
 • tesar,
 • tokar,
 • urar,
 • vodoinstalater i
 • zidar.