Pripreme za prijemne ispite

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Bjelovar
Vladimira Nazora 9
43000 Bjelovar
Tel: 043/241-298
Fax: 043/243-557
Programi priprema osmišljeni su za svaki pojedinačni fakultet, odnosno grupaciju fakulteta te za više škole.

Pripremati se možete za sljedeće fakultete:

  • filozofski fakultet
  • učiteljska akademija
  • pravni fakultet
  • fakultet elektrotehnike i računalstva
  • fakultet strojarstva i brodogradnje
  • rudarsko-geološko-naftni fakultet
  • priprodoslovno matematički fakultet
  • geodetski fakultet
  • geotehnički fakultet
  • građevinski fakultet

U programu polaznici prolaze gradivo pojedinih predmeta koji se traže u razredbenom ispitu za pojedini fakultet.

Tko se može upisati

Upisati se mogu svi koji žele pohađati pripreme za upis na fakultet.