Kemija-PMF, grafički, tehnološki - Program K

Lokacije
Zagrebački centar za poduku d.o.o.
Križanićeva 15
10000 Zagreb
Tel: 01/4621-606
Fax: 01/4621-607
Svi programi na našim tečajevima predviđaju pripremu iz onih predmeta koji se traže za razredbeni ispit.

Ovim je programima obuhvaćena većina fakulteta i visokih škola. Pritom se vodi računa o specifičnostima (npr. sasvim različito gradivo matematike na programima E, F, G ili T).

Sluša se:

  • matematika,
  • kemija.

SEMINARI

Zimski predseminar
Zimski pripremni predseminari koji se uvijek organiziraju za vrijeme zimskih školskih praznika, kratki su tečajevi u trajanju od 6 dana.
Ti su tečajevi zapravo kratak pregled gradiva pojedinih predmeta koji se traže na razredbenim ispitima.
Kako je vrijeme koje stoji na raspolaganju učenicima u tom razdoblju vrlo kratko, predseminari nisu kompletna priprema za prijemne ispite, već služe kao stručna uputa za eventualan samostalan rad učenika kroz drugo polugodište ili pak kao uvod za ljetne intenzivne seminare koji se održavaju kroz petnaest dana svakodnevno, neposredno pred polaganje razredbenih ispita. Stoga se polaznicima zimskih predseminara pri upisu u ljetne seminare odobrava popust od 10%.

Kontinuirani proljetni seminar
Kontinuirane proljetne pripreme održavaju se subotama tijekom drugog polugodišta. Glavni se dio provodi subotama do kraja školske godine (15 puta po 6 sati). Drugi dio seminara (8-24 sata, po izboru polaznika) održava se neposredno pred ispite i sastoji se od ponavljanja bitnih dijelova gradiva, te rješavanja problema na koje su polaznici naišli pri samostalnom radu tijekom lipanjske pauze. Ovakvi kombinirani seminari daju najbolje rezultate, pa se pokazuje da je prolaznost polaznika ovih kombiniranih seminara do 30 % veća od prolaznosti polaznika intenzivnih ljetnih seminara. Naši kontinuirani seminari počinju 31.1.2009., a održavat će se, kao prošlih godina, u prostorijama Klasične gimnazije i XVI. gimnazije.

Intezivni ljetni seminar
Ljetni intenzivni seminar održava se svakodnevno kroz petnaest dana i to nakon polaganja maturalnih ispita u većini škola. U tom periodu samo se jedan dan ne održava nastava, obično sredinom tečaja. Sve ostalo su nama radni dani bez obzira na vikende i praznike. Tečajevi završavaju neposredno pred razredbene ispite. Učenicima koji nisu iz Zagreba organiziramo smještaj u đačkim domovima.

Nastava se održava u Klasičnoj gimnaziji i XVI. gimnaziji, obično u dva turnusa, ovisno o zauzeću prostorija.