Prijevodi bez ovjere

Lokacije
Poliglossa d.o.o.
Grahorova 24
10000 Zagreb
Tel: 01/3702-457
Fax: 01/3702-464
Prijevodi se odnose na opće i stručne tekstove koje treba prevesti na ciljani jezik. Osim prijevoda različitih materijala i dokumentacije poput kataloga, brošura, letaka ili uputa za uporabu, pružamo usluge prijevoda stručnih i znanstvenih članaka, pravnih propisa i tehničke dokumentacije.

.