Jezično savjetovanje

Lokacije
Poliglossa d.o.o.
Grahorova 24
10000 Zagreb
Tel: 01/3702-457
Fax: 01/3702-464
Nudimo usluge savjetovanja vezano uz različite vidove izražavanja na stranom ili hrvatskom jeziku. Oblici savjetovanja ovise o jezičnim potrebama klijenata, a uključuju, primjerice, pripreme za poslovni sastanak, održavanje izlaganja na stranom jeziku ili razgovor za posao. Također pružamo usluge osmišljavanja i provođenja programa jezičnog usavršavanja u poslovnom okruženju naših korisnika.

Za potrebe naših klijenata izrađujemo i specijalizirane glosare koji se odnose na terminologiju pojedinog stručnog područja.