Prodajno prezentacijske vještine

Lokacije
EducaMix d.o.o.
23000 Zadar
51000 Rijeka
Tel: 051/511-100, 091/1511-100, 098/797-179
Fax: 051/511-101
31000 Osijek
10000 Zagreb
Tel: 01/3883-114, 091/3883-114
Fax: 01/3883-115
Trening je namijenjen: svima koji žele unaprijediti prodajnu komunikaciju, kvalitetno predstaviti proizvode, usluge i tvrku te povećati prodaju i unaprijediti odnose s kupcima i klijentima, svima koji sudjeluju u procesima prodaje (direktori prodaje, voditelji prodaje, komercijalisti) i svima koji žele unaprijediti prezentacijske vještine i komunikaciju s kupcima (14. i 15. prosinca 2010.)

Trener: Dejan Cvjetković

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • kreirati učinkovitu prezentaciju za kvalitetno predstavljanje proizvoda, usluga i tvrtke
 • pripremiti i izvoditi dinamičnu prezentaciju
 • steći praktična znanja i iskustva u području prodajne prezentacije
 • koristiti praktične prezentacijske alate koji će omogućiti bolju prodaju
 • ostvariti i održati kvalitetne odnose s kupcima i klijentima

Sadržaj treninga:

 • upoznavanje s fenomenom prodajne prezentacije
 • ništa se ne prodaje samo od sebe
 • prodajna vještina nije pitanje tehnike već osobnog stava
 • inicijativa je bitna ali je završnica presudna
 • više narudžba ćete dobiti slušajući nego pričajući
 • priprema uspješne prodajne prezentacije
 • kreiranje ciljeva prodajne prezentacije
 • organizacija i struktura prodajne prezentacije
 • vježba i izvođenje prezentacije
 • imate samo jednu šansu za dobar prvi utisak
 • tehnike uspješne verbalne i neverbalne komunikacije
 • razvijanje prodajnih navika
 • ljudi kupuju od ljudi koje vole

Metode rada:

 • učenje kroz akciju uz korištenje grupnog rada i direktno sudjelovanje svakog pojedinca
 • primjeri iz prakse (case study)
 • demonstracija
 • individualni i grupni rad
 • diskusija
 • analiza situacija
   

Kotizacija: 1.690,00 kn + PDV

U iznos kotizacije uključeno je: predavanje (12 školskih sati), svi potrebni materijali za praćenje seminara, uvjerenje o pohađanju seminara, ručak i coffee break.