ECDL Osnovni

Lokacije
Algebra d.o.o.
Maksimirska 58a
10000 Zagreb
Slavićeva 15
21000 Split
Špire Brusine 16/2
23000 Zadar
Adama Reisnera 74
31000 Osijek
ECDL Osnovni moduli daju kandidatima priliku za stjecanje specifičnih znanja i vještina potrebnih pri svakodnevnom korištenju osobnog računala.

Što je ECDL?
ECDL (European Computer Driving Licence) predstavlja međunarodno priznati dokument koji certificira osnovna informatička znanja i vještine. Namijenjen je onima koji žele ostvariti normiranu razinu kvalificiranosti u korištenju računala i na taj način proširiti mogućnosti svoje karijere.
Da bi se započeo proces stjecanja ECDL-a nije potrebno nikakvo predznanje.

Testirajte svoje znanje
Kako biste na jednostavan način provijerili svoje znanje, te stekli dojam o ECDL certifikaciji i samim ECDL ispitima, besplatno isprobajte demo testove koje možete pronaći ovdje.

Kako ECDL funkcionira?
Sadržaj ECDL-a složen je tako da pokriva ključne koncepte računala, njihove praktične primjene na radnom mjestu i društvu općenito. Sastoji se od sedam modula koji se moraju uspješno položiti prije izdavanja ECDL certifikata.

Kandidatu koji se prijavi u ovlaštenom centru za testiranje izdaje se Indeks (ECDL index) koja sadrži evidenciju svih sedam modula. Moduli se mogu polagati bilo kojim redom, neograničen broj puta, ali unutar perioda od tri godine. Položiti se mogu i svi odjednom ako to kandidatu odgovara. Ovakav pristup pruža maksimalnu fleksibilnost. Kad se položi svih sedam modula knjižica se zamjenjuje certifikatom i karticom na kojima su pored imena i prezimena nosioca istaknuti i svi moduli.

Pored osnovnog ECDL programa koji sadrži već spomenutih 7 modula, postoji i napredni ECDL program koji se sastoji od 4 napredna modula. Više o oba programa možete naći u nastavku.
 

ECDL moduli

 • Osnovni koncepti informacijske tehnologije - P23: Osnove informacijske tehnologije
 • Korištenje računala i upravljanje datotekama - P01: Osnove PC računala i Windows
 • Obrada teksta - P02: MS Word - pisanje i obrada teksta
 • Tablične kalkulacije - P05: MS Excel - izrada tabličnih proračuna
 • Baze podataka - P12: MS Access - relacijske baze podataka
 • Prezentacije - P11: MS Powerpoint - izrada prezentacija
 • Rad u mreži i Internet - P18: MS Internet Explorer & Outlook Express - Internet i rad na mreži

Modul 1: Osnovni koncepti informacijske tehnologije
Od kandidata se zahtijeva općenito razumijevanje glavnih koncepata, poznavanje strukture osobnog računala iz perspektive softvera i hardvera, te predodžba o informatičkim tehnologijama poput pohrane
podataka i memorije. Potrebno je poznavanje informatičkih mreža, kako se one primjenjuju i kako funkcionira softver na osobnom računalu. Kandidat u obzir mora uzeti pitanja zdravlja i sigurnosti, kao i čimbenike
koji utječu na okoliš, a tiču se upotrebe računala. Kandidat mora razlučivati pitanja sigurnosti podataka, legalnosti, te sličnih pojmova vezanih za korištenje računala.

Modul 2: Korištenje računala i upravljanje datotekama
Kandidat mora pokazati znanje i sposobnost pri korištenju svakodnevnih funkcija osobnog računala i operativnog sustava. On mora znati podešavati osnovne postavke, koristiti ugrađenu pomoć u programima
i kako se ophoditi sa programima koji su prestali funkcionirati. Pristupnik mora efikasno manipulirati s ikonama i prozorima unutar radnog okruženja. Kandidat mora znati upravljati datotekama, mapama, kako ih
kopirati, premještati, brisati, kako ih komprimirati i dekomprimirati. Važno je i poznavanje računalnih virusa i poznavanje korištenja anti-virusnih programa. Na ovoj razini kandidat mora pokazati sposobnost korištenja jednostavnih alata za uređivanje i ispis u okvirima operativnog sustava.

Modul 3: Obrada teksta
Kandidat mora pokazati sposobnost korištenja aplikacije za obradu teksta, mora znati ispuniti svakidašnje zadatke vezane za oblikovanje, formatiranje i zaključivanje tekstualnih dokumenata do razine da se oni
odmah mogu koristiti u poslovanju. Mora poznavati kopiranje i premještanje teksta unutar jednog ili između više dokumenata. Potrebno je pokazati sposobnost pri korištenju nekih mogućnosti u obradi teksta poput kreiranja tablica, ubacivanja slika i fotografija na dokument, te funkcije Mail Merge.

Modul 4: Tablične kalkulacije
Od kandidata se traži razumijevanje koncepta proračunske tablice i njezine primjene u računalnoj aplikaciji. Kandidat mora razumjeti i biti u mogućnosti izvršiti zadatke vezane uz razvoj, formatiranje, izmjenu i korištenje ograničenih tablica za računanje koje su odmah upotrebljive. Pristupnik mora znati generirati i primjenjivati standardne matematički i logičke formule koristeći za to predviđene funkcije. Također mora pokazati znanje iz oblikovanja i formatiranja raznih vrsta grafikona.

Modul 5: Baze podataka
Od kandidata se traži razumijevanje glavnih koncepata baza podataka i sposobnost korištenja baze podataka pomoću računala. Pristupnik mora biti u mogućnosti kreirati i modificirati tablice, upite, formulare izvještaje, te pripremiti izlazne rezultate za korištenje. Potrebno je znati povezivati tablice te vršiti dohvat i manipulaciju s informacijama iz baze podataka koristeći upite i alate za sortiranje koji se koriste u aplikaciji.

Modul 6: Prezentacije
Kandidat mora pokazati sposobnost korištenja alata za prezentacije pomoću računala. Zadaci koji se trebaju znati ispuniti su kreiranje, formatiranje, modificiranje i priprema prezentacije uz korištenje različitih okvira za prikaz na monitoru, projektoru ili za ispis na printer. Kandidat mora znati duplicirati i pomicati tekst, slike ili grafikone unutar jedne ili između više prezentacija, Također, mora pokazati mogućnost rada s osnovnim operacijama nad slikama, grafikonima i nacrtanim objektima, te koristiti različite efekte za izmjenjivanje prikaza.

Modul 7: Rad u mreži i Internet
Ovaj modul podijeljen je u dvije cjeline.
Prva cjelina, informacije, traži od kandidata poznavanje osnovnih koncepata i termina povezanih s Internetom, snalaženje u nekim sigurnosnim pitanjima. Kandidat također
mora znati pretraživati Internet koristeći se pri tome odgovarajućim aplikacijama i dostupnim tražilicama. Potrebno je znati obilježiti te ispisati Internet stranicu i rezultat pretraživanja. Kandidat se mora dobro snalaziti s formularima na Internetu.
Druga cjelina, komunikacije, od kandidata traži poznavanje osnova elektroničke pošte (e-mail), korištenje aplikacija za slanje i primanje pošte, te dodavanje datoteka poruci. Traži se i znanje organizacije i manipulacije mapama unutar aplikacije za elektroničku poštu.

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: da
 • Certifikat: da
 • Uvjerenje: da
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne