CARNet Edupoint - edukacijski centar

Kategorije
Kontakt podaci
CARNet - Hrvatska akademska i istraživačka mreža
Josipa Marohnića 5
10000 Zagreb
Tel: 01/6661-700
Fax: 01/6661-615
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet nastala je 1991. godine kao projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

U ožujku 1995. godine Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o osnivanju ustanove CARNet sa svrhom pospješivanja napretka, kako pojedinca tako i društva u cjelini pomoću novih informacijskih tehnologija.

Riječ CARNet je skraćenica od engleskog naziva ustanove (Croatian Academic and Research Network).

Uz više od 80 zaposlenih, CARNet ima oko 20 vanjskih suradnika, a djelatnici više ustanova i tvrtki sudjeluju u različitim projektnim timovima. Najvažniji CARNetovi partneri su Sveučilišni računski centar - Srce i Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

CARNetove aktivnosti mogu se podijeliti u tri osnovna područja: pružanje Internet usluga, poticanje razvoja informacijskog društva i obrazovanje za novo doba.

Sustavnim organiziranjem tečajeva namijenjenih krajnjim korisnicima, programima obrazovanja budućih predavača i inženjera računalnih sustava te posebnim programima poput CISCO akademije mrežnih tehnologija CARNet nastoji pomoći svojim korisnicima u svladavanju i primjeni informacijskih tehnologija u svakodnevnom životu i radu te ih na taj način pripremiti za informacijsko društvo.

Misija

Razvoj napredne informacijske i komunikacijske infrastrukture za akademsku i istraživačku zajednicu, uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge.

Unaprjeđenje visoke naobrazbe i znanosti te rada i života studenata, suradnika, nastavnika i znanstvenika primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije, upoznavanjem s njezinim mogućnostima i pomaganjem pri njezinoj uporabi.

Poticanje primjene informacijske i komunikacijske tehnologije, a posebice potpora diseminaciji znanja i izmjeni informacija te razvoju sadržaja dostupnih posredstvom mreže.

Suradnja s međunarodnim organizacijama i povezivanje s akademskim i istraživačkim mrežama, uspostavljanje i održavanje središnjih nacionalnih servisa za Internet.

Iako je djelovanje CARNeta značajno za cijelu Republiku Hrvatsku, CARNetove aktivnosti prvenstveno su okrenute akademskoj i istraživačkoj zajednici. Uloga je akademske i istraživačke zajednice u svakom, pa tako i u hrvatskom društvu, stvaranje, uvođenje i uporaba novih tehnologija. To je razlog zbog kojeg akademska i istraživačka zajednica mora prva imati na raspolaganju najbolju i najnapredniju informacijsku tehnologiju i infrastrukturu.

Vizija

Hrvatska u društvu znanja.