CASE

Tvrtka CASE iz Rijeke obavlja aktivnost informatičkog školovanja kroz seminare, u istom krugu organizatora, već 19 godina pa spada svakako u veterane informatičkog školovanja u Hrvatskoj.

U početku to je bilo školovanje za rad na PC (Dos, Wordstar, Lotus) da bi se ubrzo prešlo i na školovanje projektanata i programera (Basic, C, Oracle). Iz te škole proizašla je i danas već poznata škola za projektante dr. Mile Pavlića.

No osim seminara koji se odvijaju na lokalnom nivou tvrtka CASE poznata je širem krugu informatičara po uspješnoj organizaciji više savjetovanja koja se već 18 godina održavaju u Opatiji. To su: u travnju e-biz (Elektroničko poslovanje), prvom tjednu lipnja CASE (Metode i alati za projektiranje informacijskih sustava), krajem rujna SmartCard (Primjena čip kartica za fin.transakcije i sigurnost) i u zadnjem tjednu studenenog: KOM (Komunikacijske tehnologije i norme u informatici). Ţridesetak stručnih predavanja, prezentacije, izložba, a osobito radionice i seminari daju pečat tim savjetovanjima. Na svakom od tih savjetovanja desetak različitih dobro posjećenih (5 satnih) seminara iz uskih specijalističkih tema ukazuje na stalnu potrebu informatičara za novim saznanjima. Brojni posjetioci ovih savjetovanja (150 do 300 po savjetovanju) dokazuju da su teme, organizacija i atmosfera na tim savjetovanjima ono što doprinosi informatičkom školovanju na pravi način.

Unazad pet godina takav stil uspješnog prenošenja znanja prenijeli smo i na sajam INFO, na Zagrebačkom velesajmu, u sklopu kojeg organiziramo vrlo raznoliku skupinu kratkih seminara s ciljem promocije novih tehnologija i trendova u informatici.