Centar za strateško upravljanje – CSU

Kategorije
Kontakt podaci
Centar za strateško upravljanje d.o.o.
Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta; Milenij hoteli V.C. Emina 6
51410 Opatija
Strojarska cesta 12/IV
10000 Zagreb
Tel: 01/6310-080
Fax: 01/6194-766
Solaris Hotels Resort; Hotelsko naselje b.b.
22000 Šibenik
Centar za strateško upravljanje – CSU – je društvo s ograničenom odgovornosti osnovano 2006. godine, kao nova razina razvoja konzaltinga temeljena na prethodnim iskustvima tvrtki "B.A.N." i "Ljetne Akademije" iz Zagreba.

Profil tvrtke CSU-a sukladno djelatnostima koncipiran je kroz profitne centre i to:

  • Savjetovanje i konzultantske usluge
  • Edukacija i školovanje
  • Management u kulturi, prirodnim i tehničkim znanostima
  • EVROS

Raznorodnost tvrtke je rezultat interdiscipinarnosti koju su u nju unijeli njeni osnivači, suradnici i partneri .
Svaki od centara izgrađuje i razvija svoju strukturu suradnika i partnera, koja je od samog početka međunarodnog karaktera, što se u većini projekata i vidi.
Premda je segment poticanja i provođenja praktičnih izvedbenih projekata ključna orijentacija tvrtke, treba naglasiti da je dio resursa usmjeren u istraživačku djelatnost. Naročito se to odnosi na domenu upravljanja i obnove spomenika kulture. U tom stručnom području CSU sa svojim suradnicima i partnerima nudi riješenja koja su u svijetu jedinstvena.

Uporaba i razvijanje "BIS Machine" integralne metode za obnovu nepokretnih spomenika kulture je kao intelektualno vlasništvo registrirana u R.Hrvatskoj.
CSU je složena tvrtka koja svoje kompetencije temelji na znanju,visokoj tehničkoj opremljenosti te otvorenosti za sve relevantne tehničke i druge inovacije.
Raspon djelatnosti tvrtke je izuzetno širok, počevši od temeljnih aktivnosti na uvođenju sustava kvalitete, preko programa skrbi za okoliš do poticanja i izvedbe projekata obnove nepokretne spomeničke baštine te brojnih specijalističkih projekata stručnog usavršavanja.

Treba također navesti realizacije projekata izložbi i prezentacija kao i izdavačke projekte koje CSU izvodi samostalno ili u suradnji sa partnerima.

Isto tako je važno za profil tvrtke CSU da je u pripremi značajni obrazovni projekt utemeljenja "Akademije za management u kulturi, prirodnim i tehničkim znanostima" koja bi s radom tebala započeti u Zagebu i Šibeniku 2009.g.