Ekonomska škola Mije Mirkovića

Kategorije
Kontakt podaci
Ekonomska škola Mije Mirkovića, Rijeka
Ivana Filipovića 2
51000 Rijeka
Tel: 051/211-589 voditeljica izobrazbe odraslih, 051/213-890   tajništvo, 051/211-411 ravnateljica, 051/212-201  računovodstvo
Fax: 051/214-457
Djelatnost škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje školske spreme, niže stručne spreme u trajanju od tri godine za djecu s teškoćama u razvoju, te stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

Crtice iz povijesti škole:

 • zbog nedostatka stručnog kvalificiranog kadra, članovi udruge “Merkur” tražili su od hrvatske vlade osnivanje trgovačke škole na Sušaku.
 • 1910. god. otvara se prvi razred trgovačke škole, koja je bila spojena s Realnom gimnazijom do 1917. god., kada se odvojila i počela djelovati pod nazivom Kraljevska trgovačka akademija
 • 1946. god. spaja se s talijanskom školom “ Instituto technico commerciale Leonardo da Vinci” u Rijeci, na lokaciji na kojoj se Škola i danas nalazi.
 • 1948. god. Škola postaje Ekonomski tehnikum
 • 1974. god. Škola postaje Ekonomsko-upravni školski centar i u razdoblju od 1977.-1993. god. u više navrata mijenja naziv,a od 20. siječnja 1993. god. djeluje pod nazivom Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka
 • školske godine 2010/11. slavimo 100 obljetnicu postojanja!

U okviru djelatnosti izvode se programi za zanimanja:

 • ekonomist
 • upravni referent
 • poslovni tajnik
 • pomoćni administrator.

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih obuhvaća posebne programe za stjecanje srednje školske
spreme i prekvalifikaciju u programima:

 • ekonomist
 • upravni referent
 • poslovni tajnik i
 • komercijalist.


Srednjoškolsko obrazovanje odraslih izvodi i programe osposobljavanja za vodenje:

 • knjigovodstvenih poslova,
 • daktilografskih poslova i
 • programa za poslovne tajnice.

Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnih
planova i programa. Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.

Škola skrbi o stalnom unapređivanju odgojno-obrazovnog rada, a što se posebno očituje u:

 • praćenju i omogućavanju učenicima da razvijaju individualne sklonosti i sposobnosti
 • odgoju i obrazovanju učenika o pitanjima ravnopravnosti spolova te pripremi oba spola za aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svim područjima života
 • profesionalnom informiranju učenika
 • pružanju pomoći učenicima koji imaju teškoća u učenju i vladanju, osobito učenicima s teškoćama u razvoju
 • skrbi o zdravstvenom i socijalnom stanju učenika
 • pomoći učenicima težeg socijalnog stanja
 • omogućavanju kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika radi djelotvornijeg rada s učenicima
 • suradnji i savjetovanju s roditeljima i skrbnicima o problemima učenika.