Forex Osijek d.o.o.

Kategorije
Kontakt podaci
Forex Osijek d.o.o.
Županijska 2
31000 Osijek
Tel: 031/496-399, 091/5124-553, 091/8968-040
Forex Osijek d.o.o. osnovan je 09. 08. 2005. godine na Trgovačkom sudu u Osijeku. Osnivački kapital potječe od profesionalnih investitora na tržištima kapitala iz Hrvatske.

Naša primarna djelatnost je edukacija klijenata kroz edukacijske seminare o trgovanju na deviznom tržištu (Forex) kao i na domaćim i stranim tržištima vrijednosnih papira.

Svim zainteresiranima nudimo mogućnost trgovanja na deviznom tržištu, ali i na stranim tržištima vrijednosnih papira (dionice, obveznice, terminski ugovori, opcije…), posredstvom naših partnera iz SAD-a i Europe.

Od samog početka našeg poslovanja ostvarili smo partnerski odnos s dealing kompanijom FX Solutions LLC. iz New Jerseya, koja je jedna od vodećih kompanija u sektoru poslovanja na Forex tržištu.

Na temelju dugogodišnjeg iskustva u trgovanju na deviznom tržištu, kao i na ostalim tržištima vrijednosnih papira, razvili smo vlastiti program edukacije, u obliku edukacijskih seminara. Svi naši predavači imaju, kumulativno, više od dvadeset godina iskustva u profesionalnom trgovanju na raznim financijskim tržištima.

Seminarima smo obuhvatili najvažnija znanja iz teorijskog i praktičnog dijela, koja su neophodna budućim traderima da se spremno suoče sa svim izazovima koje pred njih stavlja ovaj iznimno dinamičan oblik poslovanja.

Svim polaznicima osiguravamo vlastitu trading stanicu na kojoj mogu vježbati i trgovati posredstvom profesionalne trading platforme, kakvu koriste profesionalni traderi širom svijeta.

Glavni cilj nam je da svim klijentima pružimo kvalitetnu edukaciju kao i da odgovorimo na sve upite i zahtjeve koje imaju o trgovanju na financijskim tržištima, te da im osiguramo stručnu pomoć i nakon završetka edukacije.