HalPet - centar za poslovnu komunikaciju

Kategorije
Kontakt podaci
HalPet poslovna komunikacija d.o.o.
Iločka 1
10000 Zagreb
Tel: 01/3095-222, 01/3094-668
Fax: 01/3095-329
Eugena Kumičića 10
10000 Zagreb
Tel: 01/3095-222, 01/3094-668
Fax: 01/3095-329
HalPet centar za poslovnu komunikaciju vodeća je škola poslovnih stranih jezika i centar specijaliziran za podučavanje komunikacijskih vještina.

HalPet centar za poslovnu komunikaciju osnovan je 1997. godine u Zagrebu i održava svoje programe na području cijele Hrvatske.

Stručni tim čine:
40 profesora
10 profesora-trenera
4 NLP praktičara
više od 30 vanjskih suradnika

Od samog početka rada HalPet svojom autentičnom LPC (Learn-Practice-Communicate) metodom podučavanja prati trendove u poslovnom svijetu i time zadovoljava specifične potrebe svojih polaznika u učenju stranih jezika i usvajanju komunikacijskih vještina.

Treninge i nastavu izvode HalPet profesori-treneri koji su ujedno i NLP praktičari. Kontinuirano podučavaju i treniraju poslovne ljude stranim jezicima i komunikacijskim vještinama, a u dosadašnjem su radu ostvarili zavidne rezultate.

Kroz dugogodišnji rad razvili su nove funkcionalne metode podučavanja odraslih i pretočili ih u učinkovitu LPC trening metodu.

HalPet profesori-treneri postižu izuzetne rezultate na Međunarodnoj konferenciji profesora poslovnog engleskog jezika BEsig (Business English Special Interest Group) na kojoj su više puta njihova predavanja proglašena najboljima.

Cilj suradnje HalPeta i klijenta:
- Usvajanje znanja i vještina komuniciranja
- Stjecanje i jačanje samopouzdanja
- Lakoća primjene u svim poslovnim situacijama
- Pružanje dodatnih usluga

HalPet metoda
LPC (Learn-Practice-Communicate)
HalPet pristup temelji se na primjeni LPC metode koja je rezultat dugogodišnjeg predavačkog iskustva. LPC metodu čine tri najvažnije faze u procesu učenja zaokružujući ga u cjelinu koja garantira uspješnost primjene.

Learn - new skills
Practice - self-confidence
Communicate - best ideas

L - faza učenja - usvajanje novog znanja i vještina na zanimljiv i interaktivan način uz uvažavanje različitih stilova učenja polaznika. Učenje postaje izazov.
P - faza vježbanja - praktična primjena novostečenog znanja i vještina kroz simulacije, igre, zadatke, igre uloga, vođenu diskusiju i rad na stvarnim slučajevima. Vježba ulijeva sigurnost.
C - faza komuniciranja - integriranjem svega naučenog u primjenjivo i praktično znanje ili vještinu polaznici su spremni za suočavanje sa stvarnim situacijama. Prilika za primjenu postaje zadovoljstvo.

Svoj uspjeh HalPet zasniva na formuli:
Stručan predavač + HalPet LPC metoda = kvalitetna usluga + zadovoljan klijent

HalPet je također jedini centar ove vrste u Hrvatskoj čiji su profesori-treneri ujedno i NLP praktičari. NLP (neurolingvističko programiranje) kao studija osobne i profesionalne izvrsnosti te uspješne komunikacije općenito, nudi brojna rješenja i alate za učinkovitije rezultate u radu s ljudima. U HalPetu smo prepoznali širok spektar primjene NLP-a u nastavi koji polaznicima ubrzava i olakšava usvajanje, pamćenje i primjenu novih znanja.
Zadaća tima je izraditi i realizirati kvalitetne programe za sve poslovne situacije, zanimanja i djelatnike na različitim pozicijama unutar poduzeća.