Hrvatska zajednica tehničke kulture

Kategorije
Kontakt podaci
Hrvatska zajednica tehničke kulture
Dalmatinska 12
10002 Zagreb
Tel: 01/4848-633
Fax: 01/4848-758
HZTK krovna je organizacija, najviše nacionalno tijelo tehničke kulture u koje se udružuju županijske i gradske zajednice tehničke kulture i Zagrebačka zajednica tehničke kulture, nacionalni savezi i institucije čija je djelatnost od značaja za promicanje svekolike tehničke kulture u Hrvatskoj.

HZTK, županijske i gradske zajednice tehničke kulture, udruge tehničke kulture i nacionalni savezi tehničke kulture su pravne osobe - udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama.

U okviru preobrazbe hrvatskog društva na temeljima tržišnoga gospodarstva i građanske demokracije u neovisnoj državi, Narodna tehnika donijela je novi program i ustroj te od 3. srpnja 1992. djeluje pod novim nazivom Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK).

To najviše nacionalno tijelo i središnja infrastrukturna točka tehničke kulture u Republici Hrvatskoj danas okuplja 16 nacionalnih saveza, 19 županijskih i 33 gradske zajednice tehničke kulture te više od 600 udruga tehničke kulture s preko 60.000 članova, a 2006. godine brojnim je manifestacijama i svečanostima obilježila 60. godišnjicu svoga postojana i plodonosnog djelovanja.

Članice HZTK po svojim zadaćama i sadržaju mogu biti višefunkcionalne, primjerice tehničko-hobističke (većinom su to zajednice i centri tehničke kulture, Hrvatski savez brodomaketara, Hrvatski astronautički i raketni savez, Hrvatsko društvo za robotiku, udruge koje su članice spomenutih saveza ili se bave zrakoplovstvom, radioamaterizmom, amaterski modelari i maketari i drugi), tehničko-sportske (Hrvatski zrakoplovni savez, Hrvatski kajakaški savez i udruge kajakaša, Hrvatski jedriličarski savez, Hrvatski ronilački savez i udruge usmjerene na jedriličarstvo ili ronjenje), umjetničko-tehničke (Hrvatski filmski savez i Hrvatski fotosavez i njihove udruge), inovacijske, informatičke ili strukovne.

Svojom Informatičkom školom koja je prilagođena svim uzrastima i organiziranjem i provođenjem radionica (u suradnji sa svojim udrugama članicama – nacionalnim savezima ili zajednicama tehničke kulture) u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici ili drugdje, HZTK danas i sama sudjeluje u obrazovanju mladih, uključujući darovitih pojedinaca i djece i mladež s posebnim potrebama, kao i cjeloživotnom učenju.

HZTK je do sada 49 puta organizirala i provela državno natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske te s velikim entuzijazmom započinje organizaciju 50. natjecanja. Na dosadašnjim natjecanjima sudjelovali su daroviti učenici iz cijele zemlje koji su pokazali svoje znanje i vještine u različitim područjima tehničke kulture.