Ivora - IT & Management

Kategorije
Kontakt podaci
Ivora
Mažuranićeva obala 1
47000 Karlovac
Tel: 047/601-120
Fax: 098/458-524
Trg Kralja Tomislava 4
42000 Varaždin
Tel: 042/301-601
Fax: 042/301-602
Vrt Jagode Truhelke 3
31000 Osijek
Tel: 031/211-122, 098/458-528
Fax: 031/210-695
Dolac 3
51000 Rijeka
Tel: 051/323-777, 098/458-527
Fax: 051/323-776
Šetalište dr. Ivše lebovića
43000 Bjelovar
Tel: 043/245-490, 098/458-526
Ante Starčevića 12
35000 Slavonski Brod
Tel: 035/415-777, 098/458-525
Fax: 035/415-779
Gimnazija Koprivnica Željka Selingera
48000 Koprivnica
Tel: 048/642-006, 098/458-526
Fax: 099/405-1161
Ivora škola informatike je vodeća ustanova u Republici Hrvatskoj za obrazovanje odraslih.

Škola djeluje u osam županija sa vlastitom infrastrukturom u kontekstu profesionalnih IT učionica, profesora te ostalih materijalno-tehničkih uvjeta.

Kontinuiranim radom i unapređenjem edukativnog procesa postignut je napredak u komunikaciji sa europskim zemljama što je rezultuiralo uspješno završenim projektima Cards 2003 i Cards 2004 te dobivanje internacionalne validacije sveučilišta Cambridge - CIE (Cambridge International Examination).

CIE certifikacije se nude u 150 zemalja i priznata su od strane sveučilišta, obrazovnih djelatnika i poslodavaca širom svijeta.
Tko planira trening u cjeloživotnom učenju i obrazovanju odraslih na kvalitetan i sadržajan način sa međunarodno priznatim ishodom - diplomom, odabire školovanje po Cambridge standardu - Cambridge International Diploma.

Navedeno će imati za posljedicu jačanje sektora obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj kroz kvalitetnu i prepoznatljivu validaciju u stvaranju dodane vrijednosti znanja i vještina.

Prednost u zapošljavanju kao i selekciji tražitelja posla sa Cambridge certifikatom postaje jednostavnija jer poslodavcu daje kvalitetniju sliku intelektualnog potencijala aplikanta.
 

Polaznik koji uspješno završi školovanje ostvaruje pravo na:

- Dobivanje diplome
- Upis zanimanja u radnu knjižicu
- Polaganje međunarodnog priznatog Cambridge ispita
- Međunarodnu licencu kompetencija za odabrano zanimanje