Kezele - škola stranih jezika i poslovne komunikacije

Kezele - škola stranih jezika i poslovne komunikacije ima sjedište u ulici Anina 2 gdje se nalazi 10 učionica i tajništvo škole, a nastava se odvija i u Križanićevoj 17 u 4 učionice.

Prednost privatnih škola je u tome da mogu promptno ogovoriti na potrebe i želje korisnika i u što većoj mjeri prilagoditi se interesima polaznika kako bi ih maksimalno motivirali u stjecanju znanja stranog jezika. Škola pruža učenje engleskog, njemačkog, talijanskog, francuskog, španjolskog i hrvatskog jezika za strance.

Naša se škola svojim izborom jezičnih programa, dodatnih materijala i korištenjem suvremenih metoda učenja stranih jezika, trudi učiniti proces učenja što zanimljivijim i zabavnijim.
Učionice su opremljene pomagalima bez kojih se ne može zamisliti nastava stranih jezika. Koncepcija nastavnog sata podrazumijeva izmjenu sadržaja i aktivnosti, a svakom se pojedinom polazniku posvećuje puna pažnja, a posebno nadareni se mogu uključiti u dodatne sadržaje i projekte koje škola određuje na početku školske godine.

Tako npr. naši polaznici mogu pisati za školski časopis i sudjelovati na natjecanjima stranih jezika.
U suradnji sa školama stranih jezika i turističkom agencijom iz Varaždina organiziramo učenje jezika tijekom praznika u Velikoj Britaniji, Italiji, Francuskoj i Austriji.

Visoki stupanj kvalitete naše škole potvrdila je inspekcija EAQUALS-a (Europske udruge kvalitetnih jezičnih škola) te smo 2002. postali punopravna članica te prestižne organizacije. Članstvo u toj asocijaciji omogućava nam sudjelovanje i odlučivanje u svim u svim europskim projektima na području stranih jezika.