Lider - ustanova za cjeloživotno obrazovanje

Kategorije
Kontakt podaci
Lider - ustanova za cjeloživotno obrazovanje
Amruševa 10
10000 Zagreb
Tel: 01/4922-958
Fax: 01/4922-958
Ustanova za cjeloživotno obrazovanje LIDER nudi programe osposobljavanja u području upravljanja i kvalitete verificirane od Agencije za obrazovanje odraslih.

Ustanova za cjeloživotno obrazovanje LIDER je jedina ustanova na području Republike Hrvatske čiji su obrazovni programi osposobljavanja u području upravljanja i kvalitete verificirani od Agencije za obrazovanje odraslih te sukladni harmoniziranoj shemi EOQ-a (Europska organizacija za kvalitetu).

Ustanova ima odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za izvođenje tih programa.

Ustanovu je 2008. godine osnovao CSU-Centar za strateško upravljanje d.o.o.

Prema Rješenju Ministarstva znanosti obrazovanja i športa omogućeno je polaznicima naših škola da nakon položenog ispita upišu novostečenu kvalifikaciju u radnu knjižicu.

S obzirom da su programi usklađeni harmoniziranoj shemi EOQ-a (Europske organizacije za kvalitetu), polaznicima smo u mogućnosti organizirati ispit za certifikat EOQ-a.