Lingoteka

Kategorije
Kontakt podaci
Lingoteka d.o.o.
Sinkovićeva 8
10000 Zagreb
Tel: 01/2340-321
Fax: 01/2340-321
Škola stranih jezika Lingoteka podijeljena je u dva odjela: jedan je specijaliziran za podučavanje djece i mladih, dok je drugi odjel specijaliziran za podučavanje poslovnih ljudi svih profila i u svim industrijama.

Misija škole stranih jezika Lingoteka je pružiti vrhunsku uslugu poduke jezika u profesionalnoj i zabavnoj atmosferi. Vjerujemo da je to moguće samo kroz individualan pristup svakom klijentu.

Politika kvalitete Lingoteke temelji se na postizanju zadovoljstva naših kupaca i djelatnika te su stoga naša trajna nastojanja usmjerena na sljedeće:

Kontinuiranu edukaciju svih djelatnika radi održavanja i podizanja kvalitete pruženih usluga;

Mjerenje zadovoljstva kupaca radi što boljeg prilagođavanja naših usluga njihovim potrebama i trajnog preispitivanja djelotvornosti naših procesa;

  • Internu komunikaciju radi stvaranja poticajnog radnog okruženja za sve djelatnike u kojemu će moći razvijati svoje potencijale na vlastito zadovoljstvo i zadovoljstvo kupaca;
  • Eksternu komunikaciju radi dobivanja povratnih informacija od kupaca i poticanja individualnog pristupa prema svakom od njih;
  • Dosljednu primjenu Sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 i trajno poboljšavanje njegove djelotvornosti;
  • Doprinos društvu znanja i multikulturalnosti. Jezik podučavamo od najmlađe dobi kako bismo doprinijeli društvu znanja i plurilingvizmu, koji u svojim smjernicama o učenju jezika podupire Europska unija. Zahvaljujući instruktorima koji su izvorni govornici jezika koje predaju, naši polaznici uče u multikulturalnom okruženju.