Lingua grupa - škola stranih jezika

Kategorije
Kontakt podaci
Lingua Grupa d.o.o.
Mihanovićeva 20
10000 Zagreb
Tel: 01/4576-666, 01/4576-399
Fax: 01/4576-450
Lingua Grupa je mjesto gdje se: uvažavaju vaše stvarne jezične potrebe, uči jezik koji je relevantan u vašem profesionalnom i poslovnom životu, slijede postavke komunikacijske metode i koriste najnovija nastavna sredstva i materijali.

Lingua Grupa - škola za strane jezike je prava adresa na koju ćete se obratiti kada odlučite poraditi na svojoj jezičnoj karijeri.

Lingua Grupa osmišljava i provodi programe stranog jezika koji pomažu pojedincima, rukovodnom kadru i interesnim skupinama u ustanovama i poduzećima u postizanju samostalnosti jezične kompetencije.

Lingua Grupa programi razvijaju jezičnu samostalnost, samoinicijativu, sigurnost u kontaktiranju sa stranim partnerima i firmama.

Lingua Grupa programi vode ka stjecanju jezičnih znanja i vještina koje će poslovnim ljudima osigurati kvalitetnije obavljanje složenih i odgovornih zadataka u njihovom poslu i na radnom mjestu.

Lingua grupa voditelji su iskusni profesionalci s bogatim iskustvom u poduci stranih jezika, koji izrađuju i prilagođavaju programe prema potrebama klijenata.

Stručni tim

Lingua Grupa voditelji su iskusni profesionalci s bogatim iskustvom u poduci stranih jezika koji brinu o napretku jezične karijere polaznika.

Tim profesora Lingua grupe čine:

 • iskusni predavači
 • kvalificirani profesori
 • izvorni govornici
 • magistri
 • autori udžbenika i TV jezičnih programa
 • recenzenti Ministarstva prosvjete
 • voditelji jezičnih projekata i radionica u okviru HUPE-a (Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika) u zemlji i inozemstvu
 • sudski tumači
 • predavači na seminarima i konferencijama stranih jezika u zemlji i inozemstvu

Lingua Grupa profesori izrađuju programe i prilagođavaju ih vašim potrebama. Stručni tim primjenjuje sva metodska i jezična znanja u postizanju profesionalnog standarda koji vi osjetite kao dodatnu kvalitetu.

Metode rada

Organizacija rada

 • individualna nastava
 • rad u malim grupama
 • intenzivni vikend tečajevi
 • rezidencijalni tečajevi

Način rada

 • komunikativna metoda
 • multimedijalni pristup
 • moderni udžbenici

Metoda

Stručni tim planira i organizira nastavni program u skladu s jezičnim predznanjem kandidata:

 • objektivnim testiranjem znanja
 • prilagođavanjem nastave prema Vašim potrebama
 • postavljanjem ciljeva za svaku nastavnu grupu
 • savjetodavnom brigom o jezičnoj karijeri polaznika

Voditelji programa

Lingua Grupa voditelji su:

 • iskusni profesori s bogatim iskustvom u poduci stranih jezika
 • autori udžbenika i jezičnih programa
 • kreativni profesionalci koji osobno brinu o napretku vaše jezične karijere

Naša komparativna prednost

 • Lingua grupa programi su cjeloviti, zaokruženi programi koji vode polaznike od samih početaka učenja jezika do konverzacije i potreba jezika struke
 • jezik u kontekstu - jezik u upotrebi

Lokacija

Lingua Grupa ima vlastiti prostor uređen i opremljen po visokim standardima poduke stranih jezika u samom centru grada, u Mihanovićevoj 20.

Moderno uređen prostor omogućava polaznicima:

 • ugodnu radnu atmosferu
 • korištenje bogate školske biblioteke
 • prisustvovanje izvannastavnim događanjima Kulture u kontaktu koje organiziramo s našim profesorima izvornim govornicima.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve ostale informacije koje bi Vas mogle zanimati i pozivamo Vas da nas posjetite u Mihanovićevoj 20.