Logiko

Kategorije
Kontakt podaci
Logiko d.o.o.
Barčev trg 14
10000 Zagreb
Tel: 01/6602-557, 091/5027-242
LOGIKO - logistički konzalting - Kroz rad sa profesionalcima iz nabave, logistike i sličnih područja pojavila se realna potreba za nadgradnjom usluga savjetovanja u specifičnim pitanjima i izazovima u logistici. Poduzeća žele konkretne odgovore na njihova konkretna pitanja.

Oni žele konkretna rješenja za njihove specifične izazove, a to prelazi opseg i funkciju seminara i treninga. U tu svrhu je osnovana tvrtka LOGIKO koja je specijalizirana za logistički konzalting i edukaciju u logistici. LOGIKO želi pomagati profesionalcima u logistici u njihovim svakodnevnim i specifičnim izazovima koji su konkretni i zahtjevaju kvalitetno i sustavno rješavanje.

U Hrvatskoj se zadnjih nekoliko godina pokazala potreba za sagledavanjem logističkih funkcija iz jedne strateške perspektive jer se uvidjelo da je logistika generator koji poduzeće može pokrenuti u smjeru uspjeha i konkurentnosti, ali i u suprotnom smjeru. Logistika je davno prestala predstavljati samo funkciju skladišta i transporta. Logistika ili kako se sada modernije naziva lanac opskrbe (Supply Chain Management) se sada proteže od naših dobavljača pa sve do naših krajnjih kupaca. Ona je u našim rukama i pruža nam polugu koja dobro upotrijebljena može drastično promijeniti smjer kojim naše poduzeće ide. Da bi se ova poluga iskoristila logistika treba biti usklađena sa strategijom i ciljevima poduzeće.

Seminari iz područja logistike (logistika, nabava, upravljanje zalihama, transport i distribucija, supply chain management, gospodarenje skladištem...), su vrijedni pažnje. Oni polako, ali sigurno daju jednu kreativnu napetost koja je potrebna da bi se nešto pokrenulo u našim poduzećima. Moramo, međutim, priznati da ovih seminara nema dovoljno (čast izuzecima). Čini se da su se hrvatska poduzeća uspavala i da kasne sa osvješćivanjem koje se dogodilo tijekom 90-tih godina u svijetu, a vezano uz otkriće logistike kao jedne od glavnih pokretača konkuretntske prednosti. Neke tvrtke su to uvidjele i krenule su tim putem tako da su se pojedinci - profesionalci u logistici počeli dodatno educirati kroz seminare i treninge, dok su neke započele interne logističke projekte u vidu optimiranja logističkih procesa ili optimiranja zaliha.

Seminari i treninzi iz logistike pružaju, kako je to jedan polaznik seminara primjetio 'jedan novi, sasvim drugačiji pogled na operacije koje profesionalci na tim poslovima svakodnevno obavljaju.

Međutim, kroz rad sa profesionalcima iz nabave, logistike i sličnih područja pojavila se realna potreba za nadgradnjom usluga seminara sa savjetovanjem u specifičnim pitanjima i izazovima u logistici. Poduzeća žele konkretne odgovore na njihova konkretna pitanja. Oni žele konkretna rješenja za njihove specifične izazove, a to prelazi opseg i funkciju seminara i treninga.

U tu svrhu je osnovana tvrtka LOGIKO koja je specijalizirana za logistički konzalting i edukaciju u logistici. LOGIKO želi pomagati profesionalcima u logistici u njihovim svakodnevnim i specifičnim izazovima koji su konkretni i zahtjevaju kvalitetno i sustavno rješavanje.