ProAnima - Informatičko učilište

Jedna od naših osnovnih odlika je izrada obrazovnih programa prema najnovijim trendovima u svijetu rada te njihova verifikacija kod nadležnog ministarstva daleko prije ostalih izvođača na našem tržištu.

1994. godine, kada smo počeli s radom nikome nije padalo na pamet koristiti u informatičkom obrazovanju odraslih bilo kakvu osim neposredne metode. Od tadašnjih nekolicine izvođača svi su izvodili samo neposrednu nastavu i to je bilo to. Mi smo prvi uveli kombiniranu nastavnu metodu koja za cilj postavlja jedino operativnost znanja. U redu je da nakon što odvojite vrijeme i novac, potrudite se da sve i naučite, dobijete javni dokument UVJERENJE koje možete upisati u radnu knjižicu kao i sve druge svjedodžbe u RH ali to sve ne može biti samo sebi svrha. Iza toga mora stajati ono što je Vama objektivno najvažnije (i Vašem poslodavcu) a to je stvarna operativnost znanja, kvaliteta stečenih vještina. To je ono što Vi možete "naplatiti" na tržištu rada.
Stoga i posebno brinemo upravo o tome da Vi uistinu imate novo zanimanje, nove vještine, kad izađete iz naše škole.

Upravo zbog te naše inventivnosti kojom uvijek donosimo novosti na tržište obrazovanja kreirali smo EduLift (Education lifting), prvi i jedinstven način studiranja na informatičkom tržištu. EduLift je program studiranja koji potiče studente na nastavak svog obrazovanja u slijedećem obrazovnom programu istog smjera, odmah nakon odslušanog prethodnog programa. Primjerice, nakon odslušanog obrazovnog programa web dizajner, student može nastaviti svoje obrazovanje u programima web master te potom kao asp.net programer. U uredskom poslovanju student nakon odslušanog programa računalni operator može nastaviti svoje obrazovanje u programu administrator obrade podataka i završiti uredsko poslovanje programom poslovna tajnica.

Prednosti ovakog načina studiranja:

- izrada jednog završnog rada
- tri uvjerenja za radnju knjižicu
- dodatni popust od 400 kuna za svaki upisani program
- Proanima Profesional Licence
- upis u bazu profesionalaca PPL

Proanima Profesional Licence

Proanima Profesional Licence (PPL) je interni certifikat koji izdaje samo učilište Proanima u originalu na hrvatskom jeziku (uz prijevod sudskog tumača na engleski) a predstavlja dokaz koji studentima garantira suvremenost, temeljitost i operativnost znanja računalnih tehnologija u određenom području. PPL stječe student koji završi najmanje tri obrazovna programa iz jednog obrazovnog smjera, a oblikovali smo ga potaknuti pohvalama poslodavaca koji zapošljavaju naše studente u zemlji i inozemstvu od osnutka 1994. godine.
Studenti koji steknu Proanima Profesional Licence, automatski se upisuju u našu bazu podataka koja je dostupna kompanijama te njihovim potencijalnim poslodavcima, koji imaju uvid u životopise studenata te njihove završne i kasnije referentne radove.