Pučko otvoreno učilište Agora

Agora bijaše trg, zborište, sastajalište starih Atenjana. Kao slobodni ljudi, Atenjani su dolazili na agoru razmjenjivati misli, ideje, informacije, učvršćivati vlastito poimanje demokracije. Duh agore tako traje tisućljećima - svaki grad ima svoju agoru, i Zagreb je ima...

...na Trnju, tom najzagrebačkijem kvartu, u Trnjanskoj 114, Pučko otvoreno učilište AGORA, javna ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu, otvorilo je vrata svojega doma svima onima koji imaju potrebe za novim znanjima, vještinama, umijećima, duhovnim promaknućima. U miru kojega može dati samo "kuća učenja" (oplemenjeni radni prostori, suvremena obrazovna tehnologija, galerija, "Agora trg ") Zagrepčani i njihovi gosti, zasigurno će moći osjetiti mjeru svoje osobne slobode i svojih duhovnih snaga.