Pučko otvoreno učilište Invictus

Pučko otvoreno učilište "Invictus" pravni je slijednik tvrtke "Inviktus" d.o.o. koja se obrazovanjem i osposobljavanjem kadrova u cestovnom prometu bavi od 1991. godine.

Pod imenom Pučko otvoreno učilište "Invictus" djelujemo od 1. siječnja 2002. godine. Novo ustrojstvo daje nam veće mogućnosti za razvitak dosadašnjih djelatnosti i pokretanje novih. POU Invictus započelo je s obrazovanjem odraslih u području prometne struke 1. siječnja 2002. godine, da bi svoju djelatnost proširilo i na područje ekonomije i trgovine te zdravstva u travnju 2003. godine.

Uz programe srednjoškolskog obrazovanja posebnu pažnju posvetit ćemo i organiziranju stručno-znanstvenih skupova i radionica vezanih uz problematiku cestovnog prometa. Jedan od njih je već afirmirani stručni seminar o prijevozu opasnih tvari (ADR), a pokrenuta je i škola sigurne vožnje.

POU Invictus ističe i svoju kulturnu djelatnost. Na kulturnom planu nastavit ćemo aktivnost organiziranja "Kijevskih književnih susreta" koji se održavaju jednom godišnje. Isto tako raditi ćemo na priređivanju slikarsko-kiparskih izložbi u našim i drugim prostorima kao i pomagati održavanje likovnih i kiparskih kolonija.

Uz već spomenute, POU Invictus razvija i izdavačku djelatnost u okviru koje je već izdano nekoliko stručnih knjiga i priručnika.

POU Invictus član je Hrvatske udruge za srednjoškolsku izobrazbu odraslih u cestovnom prometu.

Koje usluge obrazovanja pružamo?

Prema modelu cjeloživotnog obrazovanja, POU Invictus pruža usluge:

  • formalnog obrazovanja kroz verificirane programe srednjoškolskog obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja kojima se stječe pravo upisa stečenog zvanja u radnu knjižicu
  • neformalnog obrazovanja u okviru seminara

Koje su naše prednosti?

Naročitu pozornost pridajemo zadovoljstvu naših polaznika, poštivanju etike i profesionalnih standarda struke, neprestanom povećanju kvalitete naših usluga, konstantnom usavršavanju predavačkog kadra. Usmjerenost na potrebe i zadovoljstvo polaznika visokom kvalitetom usluga najvažnije su vrijednosti prema kojima POU Invictus mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost. Održavanje i ojačavanje tih vrijednosti kontinuiranim poboljšavanjem kvalitete usluga, naše je trajno usmjerenje.