Pučko otvoreno učilište Samobor

Pučko otvoreno učilište Samobor javna je i neprofitna ustanova. Osnivač joj je Grad Samobor, a osnovana je između ostaloga za trajno obrazovanje odraslih polaznika. Vjerujući u obrazovanje kao aktivni čimbenik razvoja, te obrazovanje kao prvi korak prema prilagodbi novome, novim vremenima, Učilište Samobor aktivno djeluje na unapređenju ove djelatnosti.

Vizija

Vjerujemo da je obrazovanje najvažniji čimbenik rasta i razvoja i pojedinca i društva u cjelini u današnjici. Jer društvo bremenito velikim promjenama traži neprestano prilagođavaje novonastalim situacijama. Svako, pak, učenje nas otvara novim energijama. Stoga možemo reći da učiti znači prilagođavati se onome što nailazi. Nije stoga čudno što su pojedinci, zajednice, države, pa i UNESCO prepoznali potrebu za cjeloživotnim učenjem kao jedini suvisli odgovor na izazove novoga svijeta.

Misija

Misija obrazovanih programa je podizanje općeg znanja u zajednici u znanjima i vještinama aktualnim u današnjici, kako bi se potpomogao opći napredak naše zajednice prema novim izazovima suvremenoga svijeta te svijetu humanih vrijednosti.

Ciljevi

Sukladno našoj viziji i misiji mi nastojimo odgovoriti na potrebe naše zajednice za cjeloživotnim učenjem. Upravo stoga nastojimo odgovoriti na potrebe svakog pojedinca za obrazovanjem koje će proizvesti zapošljivost, te ojačati, osvijestiti i ohrabriti novog, aktivnog građanina buduće kako Samobora i Hrvatske tako i cijeloga Svijeta.