Pučko otvoreno učilište Zagreb

Pučko otvoreno učilište Zagreb je javna ustanova za obrazovanje odraslih kojoj je osnivač Grad Zagreb. Kao najveća ustanova za formalno i neformalno obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj imamo dobru suradnju s tijelima državne i gradske vlasti.

Temeljna nam je želja velikim brojem programa obrazovanja pomoći u reguliranju tržišta rada te biti aktivni čimbenik u rješavanju problema nezaposlenosti, a kvalitetom programa pripremiti društvo za skoro vrijeme europske integracije.

Programima kulture i nakladništva želimo podići opću kvalitetu života i omogućiti svima zadovoljavanje potrebe za osobnom nadgradnjom.