Škola stranih jezika Suvag

Škola stranih jezika Suvag surađuje s Centrom za moderne jezike Vijeća Europe sa sjedištem u Grazu, Austrija.

Škola je član je Međunarodne udruge za AVGS metodu sa sjedištem u Parizu, Francuska.

Škola surađuje s Britanskim savjetom i Aulom Cervantes u pripremanju za međunarodno priznate ispite iz engleskog i španjolskog.

Škola surađuje s Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Odsjekom za anglistiku i hispanistiku, kao vježbaonica iz metodike za studente.