Veleučilište Vern'

Kategorije
Kontakt podaci
Vern'
Trg bana Josipa Jelačića 3
10000 Zagreb
Tel: 01/4825-927
Fax: 01/4828-910
Misija Veleučilišta Vern' je produciranje visokoobrazovanih stručnjaka koji će uspješno odgovarati suvremenim poslovnim izazovima te posljedično podizanje razine kvalitete visokoškolske poduzetničke edukacije u Hrvatskoj.

Vizija Veleučilišta Vern' je postati elitno regionalno visoko učilište prepoznatljivog imidža tržišno orijentirane organizacije koja pruža usluge vrhunske kvalitete.

Radi ostvarivanja svoje vizije, misije te kratkoročnih i dugoročnih ciljeva Veleučilišta Vern' je odabrao strategiju sljedećih, jasno utvrđenih odrednica:

  • stvaranje i unapređivanje studijskih programa koji će svojim sadržajima i metodama najbolje odgovarati različitim potrebama tržišta rada za suvremenim obrazovanim poslovnim stručnjacima,
  • otvaranje viših razina studija (diplomski stručni studij),
  • otvaranje podružnica u regiji,
  • stalna izobrazba i usavršavanje zaposlenih,
  • kontinuirano osuvremenjivanje organizacije rada i sredstava rada u VŠEP-u,
  • usklađivanje prostornih kapaciteta s identificiranim potrebama tržišta rada i planiranim brojem polaznika studija te
  • stalno poboljšanje ostalih uvjeta rada.