Visoka poslovna škola Utilus

Kategorije
Kontakt podaci
Visoka poslovna škola Utilus s pravom javnosti
Ulica Grada Mainza 21
10000 Zagreb
Tel: 01/2442-595
Visoku poslovnu školu Utilus s pravom javnosti osnovali su 30.ožujka 2004. godine prof. dr. sc. Boris Vukonić i Mr. sc. Renata Deželjin kao privatnu visokoškolsku ustanovu za obrazovanje turističkih i hotelskih djelatnika.

Danas svuda u suvremenom svijetu obrazovanje za potrebe turizma postaje multidisciplinarno. To je bio jedan od važnih razloga osnivanja Visoke poslovna škole Utilus u Zagrebu, odnosno organiziranja takvog nastavnog plana i programa po kojem će se školovati visokoškolski kadrovi primarno za potrebe turizma i hotelijerstva i to upravo u sektoru tzv. višeg stručnog obrazovanja, gdje su kadrovi u Hrvatskoj posebno nedostatni. Manjkavost takvih programa jedna je od boljki obrazovanja kadrova za potrebe turizma u Hrvatskoj.

Poseban naglasak i težište programa rada Visoke poslovne škole UTILUS jest osposobljavanje kadrova za praktičnu primjenu znanja i poslovnih tehnika u svakodnevnoj turističkoj i hotelijerskoj praksi. Upravo takvi kadrovi najviše su traženi u hrvatskom turizmu, a njihovom formiranju osim kvalitetnog programa nastave pridonijeti će i stručna praksa u inozemnim hotelskim kućama i turističkim kompanijama koju će za svoje studente organizirati Visoka poslovna škola UTILUS u Zagrebu.

U takvom kontekstu djelovanje Visoke poslovne škole za školovanje kadrova za potrebe turizma i hotelijerstva prelazi okvire redovitog školovanja i okrenuto je drugim oblicima dopunskog obrazovanja, ali i istraživanjima za potrebe turizma. Visoka poslovna škola Utilus zamišljena je kao institucija u kojoj bi se osim trogodišnjeg stručnog studija odvijao i rad na usavršavanju kadrova koji su već zaposleni u turizmu. Mnogo je postojećih i djelatnih turističkih i hotelijerskih radnika koji žele dalje napredovati i unaprijediti svoj rad Za njih ova Škola organizira niz specifičnih seminara i drugih oblika unapređenja znanja, a za one koji nisu završili svoje željeno obrazovanje, mogućnost uključenja u redovne oblike nastave.