WantAd School - prva škola za marketing i reklamu

Kategorije
Kontakt podaci
WantAd School
Hruševečka 11
10000 Zagreb
Tel: 01/7772-525
WantAd School je pokrenuta potrebom tržišta za specijaliziranim i konkretnim edukacijskim programima unutar agencijske industrije i u suradnji sa najboljim praktičarima i kreativcima iz reklamne branše osmislila najprimjenjiviji model za edukaciju kroz jednogodišnje programe.

WantAd School nudi četiri programa koji slijede potrebe reklamnih agencija - za četiri glavne djelatnosti oglašivačkog procesa:

  • DIZAJNER (art direction)
  • PISAC REKLAMNIH TEKSTOVA ( copywriter )
  • VODITELJ PROJEKTA (account manager)
  • VODITELJ EVENATA (event manager)

 

Programi su zamišljeni tako da se odvijaju u dvije faze.

U prvoj fazi održavaju se predavanja (plus vježbe i seminarski radovi) u kojima je težište na teoriji. U ovoj fazi se teorija smanjuje na minimum sa ciljano određenim teorijskim znanjima kroz koje će se polaznici upoznati sa osnovama agencijskog poslovanja i menadžerskih vještina.

U drugoj fazi formiraju se timovi sastavljeni od copywritera, dizajnera,voditelja projekta i voditelja eventa koji definiraju i izrađuju završni projekt (kampanju), pod supervizijom kreativnih direktora iz naših vodećih reklamnih agencija.

Zašto baš mi?

Svoj uspjeh, oglašavačke agencije, mogu zahvaliti svom načinu i trudu održavanja zdravih i produktivnih odnosa sa svojim klijentima. Oglašivači traže agencije s visoko obrazovanim i sposobnim individualcima koji mogu pridonijeti objektivnim pogledom na tržište i njihovo poduzeće i posao te mogu, svojim iskustvom i uvidima pomoći riješiti probleme marketinga i izgraditi i implementirati rješenja marketinške komunikacije koja izgrađuju marke i omogućuju prodaju.

Na primjer, grafički dizajneri se danas u Hrvatskoj školuju na nekoliko fakulteta i visokih škola, a prve generacije diplomanata danas su prepoznate i nagrađivane ne samo kod nas, već i u svijetu.
No, školovanje na spomenutim fakultetima i visokim školama ne priprema u potpunosti dizajnere za rad u reklamnoj industriji. Za mnoge od njih, koji su danas zaposleni u reklamnim agencijama, prilagodba je bila duga i teška, ne samo zbog susretanja s pojmovima i metodama o kojima nisu slušali predavanja tijekom školovanja, već i zbog sasvim drugačije metodologije rada, koja se razlikuje od samostalnog rada u dizajnerskom studiju.

Zbog toga bi program za obučavanje dizajnera u reklamnoj agenciji upravo stavio naglasak na specifična znanja karakteristična za reklamni milje, koja uključuju ekonomiju, marketing, primijenjenu psihologiju - ali i filmsku produkciju, napredne tiskarske tehnologije, i druga znanja i vještine koja će im olakšati vrijeme prilagodbe. Predavanja će održavati dizajneri (art-directori) iz naših i stranih agencija, koji su i sami prošli kroz slično iskustvo.
Osim toga, omogućit će im se i simulacija agencijskog rada kroz formiranje timova u kojima će raditi na projektima zajedno s polaznicima copywriterima,account managerima i event managerima baš kao u reklamnoj agenciji.

Nakon završetka školovanja polaznicima će biti omogućeni razgovori sa vodećim ljudima iz reklamne industrije te mogućnost zapošljavanja u vodećim reklamnim agencijama. S obzirom na portfolio koji će svaki polaznik imati nakon završetka škole, agencije će biti u mogućnosti pretraživati bazu mladih, kreativnih, svježih kreativaca!

U ponudi škole će kroz cijelu godinu biti i kraće radionice i treninzi koje će pratiti svjetske trendove u marketingu i oglašavanju a držat će ih stručnjaci sa velikim iskustvom i praksom na tom području.