Web::Edukacija

Kategorije
Kontakt podaci
Marketing Odjel d.o.o.
Selska cesta 34a
10000 Zagreb
Tel: 01/7774-839
Fax: 01/7774-839
Pokretač i organizator projekta Web::Edukacija je marketinško-edukativna agencija - Marketing Odjel d.o.o. koja od početka 2008. ulaže svoje napore da promovira novi iefektivniji oblik marketinga i u Hrvatskoj - internet (web) marketing.

Agencija Marketing Odjel nudi Vam usluge na vrijeme i na Vaše zadovoljstvo, bez obzira na važnost i kvantitetu promotivnog nastupa. Naš angažman možete očekivati i kada tražite jednokratni projekt ili poslovno savjetovanje ili stvaranje osnovnih promotivnih poruka, a isto tako kada tražite potpuno preuzimanje brigu oko svih marketinških aktivnosti. Zbog takve usluge nas vjerojatno sada i čitate!

Agencija Vam omogućava pružanje širok spektar usluga iz područja marketinga, promocije, organiziranja događaja i odnosa sa javnošću tj. ponajviše izravno s medijima

Zašto ćete se odlučiti za ovu agneciju?

Agencija Marketing Odjel može Vama jamčiti vrhunske usluge savjetovanja i upravljanja komunakcijskim operacijama, kvalitetne odnose s javnim medijima, te napredan i izvoran event management. Zbog toga možemo uspješno upravljati Vašim sponzorskim i donatorskim akcijama, te ponuditi Vam vrhunske programe komunikacijskih i medijskih treninga. Na nas računajte kada trebate uspješan politički marketing.

Marketing Odjel Grupacija (M.O.G.)

Marketing Odjel Grupacija - MOG Pod kraticom "MOG" krije se ime naše grupacije internetskih sjedišta koje marketinški ili vlasnički zastupamo. Takvi web site-ovi zajedno čine našu marketinšku mrežu tj. web grupaciju:

  • RekaoSamTi.com
  • Putni.biz
  • WebStrategija.com
  • 100Ljudi.net

Želite li Vi biti dio naše web grupacije tako da odrađujemo marketinški dio posla za Vaš web site? Vi odrađujete posao koji najbolje znate (npr. uređivanje web sadržaja), a nama prepustite određivanje tržišne cijene Vašeg oglasnog prostora, te prodaju oglasnog prostora prema tržišnim cijenama. Javite nam se i ako obostrano zaključimo da možemo zajedno surađivati - neka marketinške igre počnu!