Google trikovi

Lokacije
M.E.P. d.o.o.
Ulica grada Vukovara 226g
10000 Zagreb
Tel: 01/5509-805
Fax: 01/5509-894
Savjeti i alati za inteligentnije pretraživanje. Google nudi mnogo više nego što većina ljudi misli. Jednostavan, čist interface Google stranice prikriva svu složenost indexsa koji stoje iza njega, sirovu snagu svog okruženja i fleksibilnost sintakse koja se koristi prilikom pretraživanja.

Google trikovi prodiru u suštinu vezanu za dobivanje najboljih rezultata korištenjem Google pretraživača: pronalaženje onog što se traži, a ne samo pretraživanje, izvršavanje korisnih zadataka da bi se posao uspješno završio, korištenje Google API interface-a kako bi se automatizirali složeni zadaci i zadaci koji se više puta ponavljaju, kao i podešavanje i igranje sa svim parametrima kako bi se postigli najbolji mogući upotrebljivi rezultati.

Iz sadržaja:

Predgovor/ Predgovor prvom izdanju/ Učesnici u pisanju ove knjige/ Uvod/ Web/ Napredni web/ Slike/ Vjesti i diskusijske grupe/ Programski dodaci/ Gmail/ Reklamiranje na Google način/ Upravljanje web stranicama/ Google programiranje

Autor: Calishain,Tara- Dornfest, Rael

Cijena: 249.00 KN