Gdje volontirati?

Lokacije
Udruga za razvoj civilnog društva Smart
Ljudevita Posavskog 2/IV
10000 Zagreb
Tel: 01/4655-201
Fax: 01/4655-201
Blaža Polića 2/IV
51000 Rijeka
Tel: 051/332-750
Fax: 051/320-792
Vodič za volontere kroz ustanove zdravstva i socijalne skrbi u Primorsko-goranskoj županiji.

Vodič je namijenjen građanima koji žele volontirati te nudi pregled 12 ustanova zdravstva i socijalne skrbi s područja Primorsko-goranske županije koje su se odlučile organizirati aktivnosti u koje se mogu uključiti volonteri u cilju unapređenja kvalitete usluga za svoje korisnike.

Publikaciju možete dobiti u SMART uredu u Rijeci.